UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Kierunki studiów / Historia

Historia

Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Pułtusk

Liczba specjalności

3

Cena od

4000 zł / rok

Aplikuj online Pobierz program
Image for Historia

O studiach

Historia to jedna z najstarszych dziedzin wiedzy naukowej w naszej cywilizacji, która nieustannie cieszy się zainteresowaniem.

Historia, studia I stopnia w Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku, filii Akademii Finansów i Biznesu w Warszawie będą stymulować twoje zdolności intelektualne i otworzą uniwersalne perspektywy zawodowe. Rozwiniesz pasję związaną z rozumieniem, odkrywaniem i badaniem przeszłości. Nauczysz się szybkiego i skutecznego zdobywania danych i ich weryfikacji, sprawnego pisania, samodzielnej pracy, ale także pracy w grupie, merytorycznej dyskusji oraz wspólnego rozwiązywania problemów. To kompetencje pożądane na współczesnym rynku pracy. 

Wśród absolwentów studiów historycznych są posłowie na Sejm RP, wysocy urzędnicy państwowi, kierownicy placówek archiwalnych i muzealnych. Wysoki poziom kształcenia zapewnia doświadczona kadra naukowa. Proces dydaktyczny jest realizowany w małych grupach, z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań. Nasi studenci są często nagradzani stypendiami Ministerstwa Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia w nauce.

Studia I stopnia na kierunku Historia przygotują cię do kontynuacji nauki na studiach II stopnia, prowadzonych na kierunkach humanistycznych i społecznych prowadzonych przez uczelnie krajowe i zagraniczne oraz do podjęcia aktywności zawodowej w obszarze archeologii, muzealnictwa, archiwistyki, regionalistyki, kultury, edukacji, ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem Mazowsza. W trakcie studiów rozwiniesz uniwersalne umiejętności, co pozwoli ci spełnić się zawodowo również w innych sektorach gospodarki.

Studia historyczne, w tym również studia archeologiczne, które możesz wybrać w Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku to ogromna szansa i możliwości, aby zdobyć podstawowe umiejętności warsztatowe niezbędne dla historyka, rozbudzić zainteresowania badawcze oraz wykształcić postawę otwartą na różnorodne podejścia metodologiczne i warsztatowe w zakresie specjalistycznych bloków przedmiotowych. Udoskonalisz umiejętności samodzielnego zdobywania, porządkowania i weryfikowania informacji, analizy zebranych danych i formułowania wniosków ogólnych, umiejętności prezentowania własnego zdania i rzeczowego argumentowania, przygotowywania tekstów naukowych, popularnonaukowych, sprawozdań i notatek o charakterze roboczym. W trakcie studiów nauczysz się pracy zespołowej, inicjowania zadań oraz formułowania problemów do rozwiązania, a także planowania i zarządzania czasem. Rozwiniesz także kompetencje miękkie, w tym poczucie odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe. 

W Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku możesz podjąć studia archeologiczne, archiwalno- muzealne lub z dziedziny historii wojskowości. W ich trakcie nabędziesz na poziomie zaawansowanym podstawową wiedzę faktograficzną z poszczególnych epok oraz umiejętności operowania zaawansowaną terminologią branżową.

Studia licencjackie na kierunku Historia w Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku – filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula zostały zaprojektowane tak, by jak najlepiej przygotować cię do podjęcia pracy. Wyselekcjonowane specjalności pozwolą ci zdobyć praktyczną wiedzę i stać się specjalistą w konkretnej dziedzinie.

Specjalności na kierunku Historia

To specjalność, która pozwala połączyć zainteresowania historyczne z pasją poszukiwania, odkrywania materialnych śladów działalności ludzkiej i pamiątek minionych epok. Będziesz uczestniczyć w badaniach terenowych, poznasz techniki badawcze i pogłębisz wiedzę z zakresu archeologii.

Ta specjalność przygotuje cię do wykonywania zadań w archiwach państwowych i zakładowych, w muzeach, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego oraz w placówkach antykwarycznych. Zdobędziesz wiedzę nt. archiwów polskich i zagranicznych. Poznasz metodykę, narzędzia oraz systemy informatyczne niezbędne w pracy archiwalnej. Nauczysz się także zasad obrotu dziełami sztuki. W programie są liczne spotkania w muzeach i galeriach, w pracowniach konserwatorskich, a także objazdy naukowe krajowe i zagraniczne. 

Specjalność ta powstała z myślą o licznych miłośnikach historii wojskowej. Wychodząc im naprzeciw oferujemy specjalność realizowaną przez grupę wybitnych specjalistów. Dzięki nim zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do badania wojen i wojskowości w poszczególnych epokach historycznych. Zapoznasz się z organizacją i strukturą polskich sił zbrojnych na tle państw europejskich. Dowiesz się o ich uzbrojeniu, taktyce, sposobach finansowania, werbunku oraz składzie społeczno-narodowym. Zyskasz również wiedzę o zjawiskach społecznych, gospodarczych i kulturowych towarzyszących działaniom wojennym od czasów najdawniejszych po współczesne. Poznasz metody badawcze stosowane przez historyków wojskowości, źródła oraz sposoby ich interpretacji. Zyskasz także kompetencje z zakresu muzealnictwa i kolekcjonerstwa wojskowego.

Program studiów

Studia historyczne pozwolą ci zdobyć szeroką wiedzę humanistyczną, nie tylko z zakresu historii, a także innych nauk humanistycznych i społecznych. Poznasz procesy i mechanizmy polityczne, społeczne oraz gospodarcze od starożytności po współczesność. Nabędziesz przydatne umiejętności zbierania i krytycznej analizy informacji, cenione przez pracodawców w wielu dziedzinach gospodarki. Moduły do wyboru oraz wykłady monograficzne zapewniają ci możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań, co do epok historycznych i subdyscyplin.

Atuty studiów na kierunku Historia

Specjalistyczna wiedza

Studia historyczne pierwszego stopnia pozwolą ci zdobyć gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu historii Polski i historii powszechnej oraz nauk pomocniczych historii. Poznasz też warsztat badawczy historyka. Rozwiniesz konkretne kompetencje przydatne na rynku pracy.

Specjalistyczna wiedza

Krytyczne myślenie

Nasi doskonali wykładowcy pomogą ci rozwinąć kompetencje krytycznego myślenia, umiejętności analizy danych oraz wnioskowania na podstawie dostępnych przesłanek. Takie umiejętności przydadzą się w każdej pracy.

Krytyczne myślenie

Gotowość zawodowa

Zyskasz wszechstronne przygotowanie do pracy w placówkach naukowo-badawczych, muzealnych, w archiwach, wydawnictwach itp. Po odbyciu odpowiedniego kształcenia nauczycielskiego możesz też uczyć historii w szkołach objętych systemem oświaty.

Gotowość zawodowa

Kariera

Perspektywy zawodowe

Wyselekcjonowane specjalności pozwolą ci zdobyć praktyczną wiedzę i stać się specjalistą w konkretnej dziedzinie. Możesz rozwijać karierę zawodową w różnych obszarach.

SPECJALNOŚĆ ARCHEOLOGICZNA

SPECJALNOŚĆ ARCHEOLOGICZNA

 • wykopaliska archeologiczne;
 • opracowywanie zabytków;
 •  działy archeologiczne i badawcze muzeów;
 •  instytucje zajmujące się promocją i ochroną dziedzictwa kultury.
HISTORIA WOJSKOWOŚCI

HISTORIA WOJSKOWOŚCI

 • muzea o profilu wojskowym;
 • archiwa o profilu wojskowym; 
 • działalność ekspercka na rynku kolekcjonerskim i antykwarycznym;
 • wydawnictwa o profilu wojskowym;
 • redakcje o profilu wojskowym;
 • działalność szkoleniowa w jednostkach i instytucjach wojska i policji.
SPECJALNOŚĆ ARCHIWALNO-MUZEALNA

SPECJALNOŚĆ ARCHIWALNO-MUZEALNA

 • archiwa państwowe;
 • archiwa zakładowe;
 • instytucje państwowe działające w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego;
 • instytucje samorządowe działające w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego;
 • muzea wszystkich typów;
 • wydawnictwa naukowe;
 • redakcje czasopism.

Staże i praktyki studenckie

Te studia to doskonała okazja do zdobycia teoretycznej, ale również praktycznej wiedzy. Cenne doświadczenie zyskasz, podejmując praktyki i staże. Zrealizujesz je w wiodących firmach, z którymi współpracujemy. Dzięki temu postawisz pierwsze kroki w zawodzie i wzbogacisz swoje CV. Odkryjesz specyfikę pracy w wybranym przez ciebie obszarze. Poznasz ludzi i nawiążesz cenne kontakty. To doświadczenie otworzy przed tobą wiele zawodowych możliwości. Zdobędziesz ekscytującą i bardzo dobrze płatną pracę.

Cennik

Rekrutacja na studia stacjonarne w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/24 nie jest obecnie prowadzona. Zapraszamy na studia stacjonarne w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie oraz na studia online: https://vistula.edu.pl/oferta-edukacyjna/online/

Jak obniżyć opłaty za studia?

Uczelnie Vistula oferują bogaty system stypendialny, który pozwoli ci realnie obniżyć koszty nauki. Możesz ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz o zapomogę. Oferujemy także różne promocje. Możesz z nich skorzystać.

Sprawdź dostępne opcje
Jak obniżyć opłaty za studia?

Kadra

dr hab. Władysław Duczko

dr hab. Marian Dygo

dr Dariusz Faszcza

Image for dr Jacek Konik

dr Jacek Konik

Image for dr hab. Radosław Lolo

dr hab. Radosław Lolo

Krzysztof Łukawski

dr Beata Michalec

dr Marta Milewska

prof. dr hab. Janusz Szczepański

dr hab. Jolanta Załęczny, prof. AFiB Vistula

Image for dr hab. Bożena Józefów-Czerwińska

dr hab. Bożena Józefów-Czerwińska

dr hab. Janusz Grabowski, prof. AFiB Vistula

Często pytacie nas o…

Jak złożyć aplikację online?

W celu złożenia aplikacji online należy kliknąć na przycisk APLIKUJ ONLINE, który widoczny jest na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również do zapoznania się z zakładką REKRUTACJA, gdzie szczegółowo wyjaśnione są poszczególne etapy rekrutacji.

Gdzie mogę znaleźć cennik studiów?

Cennik studiów dostępny jest na stronach dotyczących poszczególnych kierunków, jak również w zakładce WAŻNE DOKUMENTY – OPŁATY ZA STUDIA.

Czy są jakieś promocje dla nowych kandydatów?

Tak, zapraszamy do zakładki KANDYDAT- OFERTY SPECJALNE, gdzie można znaleźć szczegóły, dotyczące aktualnych promocji dla nowych kandydatów na studia.

Jestem studentem, czy mogę zapłacić za studia na Uczelni?

Nie, płatności za studia można dokonywać wyłącznie na konto Uczelni. Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym linkiem:

https://pultusk.vistula.edu.pl/student/sprawy-studenckie/kwestura/

Chcę otrzymać zwrot pieniędzy, jak to zorganizować?

Napisz na adres: refund@vistula.edu.pl. Zapoznaj się także z treścią umowy, §4, streszczenie 8-16.

Jestem studentem, chcę opłacić kolejny semestr/rok.

Napisz na adres: kwestura@vistula.edu.pl ze swojego studenckiego konta pocztowego i poproś o fakturę. Wszystkie informacje o kolejnych płatnościach dostępne są w systemie USOS na koncie studenta.

Gdzie znajdę informację na temat sesji egzaminacyjnej?

Terminy sesji egzaminacyjnej podane są w organizacji roku akademickiego na: https://pultusk.vistula.edu.pl/student/organizacja-roku-akademickiego/ Każdy wykładowca ma obowiązek poinformować studenta o terminie egzaminu/zaliczenia.

Gdzie znajdę plan zajęć?

Plan zajęć znajduje się w USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Link do USOSweb znajduje się na stronie www Uczelni, w zakładce Intranet. Każdy student po zalogowaniu się widzi swój indywidualny plan.

Gdzie mogę odebrać swoją legitymację?

Legitymację studencką należy odebrać w Dziekanacie.

Sprawdź pełne FAQ dotyczące naszych uczelni

Przejdź do FAQ

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie
wyślij je do Działu Rekrutacji za pomocą formularza

  Twoje imię i nazwisko

  Twój e-mail

  Twój Numer telefonu

  Treść wiadomości

  Dodaj załącznikEdytuj

  Dział Rekrutacji

  Godziny pracy:
  Poniedziałek – piątek 8:00-15:00

  Dział Rekrutacji

  Pokój:
  8

  Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować

  Administracja

  Administracja

  Tryb

  Niestacjonarne (w weekendy)

  Poziom

  I stopnia, licencjackie (3-letnie)

  Język wykładowy

  polski

  Lokalizacja

  Pułtusk

  Aby przejść do formularza aplikacyjnego, wybierz parametry interesujących Cię studiów

  Uczelnia realizuje projekty
  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Filologia hiszpańska Filologia hiszpańska Grafika Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +45

  Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.