UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Kierunki studiów / Pedagogika

Pedagogika

Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Pułtusk

Liczba specjalności

3

Cena od

4000 zł / rok

Aplikuj online Pobierz program
Image for Pedagogika

O studiach

Pedagogika – studia I stopnia w Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku, filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, mają profil praktyczny. Pozwolą ci zdobyć wiedzę o procesach edukacyjnych i wychowawczych. Poznasz współczesne metody, techniki i narzędzia pracy specjalistycznej. Zdobędziesz kompetencje niezbędne do pracy z osobami w różnym wieku, znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych. W zależności od wybranej specjalności zyskasz gotowość do prowadzenia działań opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych i socjalno-wspierających.

Podejmując studia pedagogiczne w Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku, filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie zyskasz wiedzę i umiejętności z obszaru pedagogiki, psychologii, historii, filozofii, socjologii i dydaktyki. Nauczysz się łączyć teorię z praktyką. Rozwiniesz umiejętność projektowania działań na poszczególnych etapach edukacji z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych, w tym uzdolnień dzieci i młodzieży. 

Dzięki studiom licencjackim na kierunku Pedagogika zrozumiesz społeczno- kulturowy kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Nauczysz się także kształtować własny rozwój zawodowy. Zyskasz umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Nauczysz się refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Rozwiniesz także szczególne kompetencje społeczne, wrażliwość i predyspozycje do pracy z jednostką i grupą. Nauczysz się odpowiedzialności i zaangażowania w rzetelne i etyczne projektowanie, planowanie i realizowanie działań pedagogicznych. Zrozumiesz rolę i znaczenie wiedzy w pracy zawodowej, potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i przestrzegania zasad etyki zawodowej. Dowiesz się, jak prawidłowo identyfikować problemy moralne i dylematy etyczne. Absolwent studiów pedagogicznych charakteryzuje się postawą tolerancji i przestrzegania praw człowieka oraz wrażliwością na problemy i zjawiska społeczne.

W trakcie studiów pedagogicznych (I stopnia) zdobędziesz podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności. Zyskasz gotowość do pracy w placówkach opiekuńczych, resocjalizacyjnych, oświatowo- wychowawczych, poradniach specjalistycznych, instytucjach rynku pracy, zakładach pracy, służbie zdrowia, a także w instytucjach profilaktyki społecznej i w wymiarze sprawiedliwości. 

Wydział Humanistyczny Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Filia w Pułtusku posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu na specjalnościach pedagogicznych. Zaangażowanie własnych zasobów kadrowych oraz zatrudnienie praktyków (nauczycieli, pedagogów, terapeutów, psychoterapeutów, metodyków) zapewni ci udział w zajęciach rozwijających umiejętności praktyczne. Jednocześnie bardzo dobre relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym wpływają na jakość organizowania i odbywania praktyk studenckich.  

Specjalności na kierunku Pedagogika

Specjalność ta jest skierowana do osób, które chcą zdobyć nowoczesną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi, wspomagania ich rozwoju, a w szczególności poznawania w sposób aktywny i twórczy siebie i świata. Podejmując studia na tej specjalności zdobędziesz uprawnienia do wykonywania zawodu wychowawcy małego dziecka.

Wybierając tę specjalność zdobędziesz wiedzę pedagogiczną umożliwiającą organizowanie i realizację procesów wychowawczych, edukacyjnych oraz profilaktycznych w obrębie działań opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka, rodziny oraz osób dorosłych ze specjalnymi potrzebami opieki. Zyskasz gotowość do stawiania diagnozy sytuacji wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia działań profilaktycznych w zakresie opieki i wychowania.

Ta specjalność umożliwi ci zdobycie wiedzy i kompetencji potrzebnych w pracy resocjalizacyjnej i profilaktycznej, umiejętności metodycznych w zakresie opieki, wychowania i terapii nieletnich i dorosłych.

Program studiów Pedagogika

Program studiów I stopnia na kierunku Pedagogika został opracowany zgodnie z najnowszymi trendami w nauce i potrzebami rynku pracy. W trakcie studiów I stopnia zdobędziesz podstawową wiedzę ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Zyskasz umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Zdobędziesz podstawowe kwalifikacje zawodowe z orientacją na konkretną specjalność pedagogiczną. 

Studia pedagogiczne w Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku – filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula zostały zaprojektowane tak, by jak najlepiej przygotować cię do podjęcia pracy. 

Integralną częścią programu kształcenia są praktyki studenckie.

Atuty studiów  na kierunku Pedagogika

Interdyscyplinarny charakter nauki

Dzięki temu zyskasz duże możliwości rozwoju.

Interdyscyplinarny charakter nauki

Wykwalifikowana kadra

Będziesz studiować pod okiem autorytetów naukowych, specjalistów i doświadczonych praktyków.

Wykwalifikowana kadra

Program studiów odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy

W programie studiów szczególny nacisk został położny na wiedzę praktyczną. Z kwalifikacjami, które zdobędziesz, znajdziesz pracę nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

Program studiów odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy

Bardzo dobre relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym

To pozytywnie wpływa na jakość organizowania i odbywania praktyk w szkołach i placówkach.

Bardzo dobre relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Specjalistyczna wiedza

Poznasz najnowsze metody, techniki i narzędzia pracy specjalistycznej. Zdobędziesz kompetencje niezbędne do pracy z osobami w różnym wieku, znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych.

Specjalistyczna wiedza

Gotowość zawodowa

Po studiach śmiało możesz rozpocząć karierę zawodową. Zyskasz umiejętności niezbędne do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się pracą z rodzinami, wspomaganiem rozwoju dziecka, polityką i profilaktyką społeczną, resocjalizacją i kontrolą przestępczości.

Gotowość zawodowa

Kariera

Perspektywy zawodowe

W zależności od specjalności, którą wybierzesz, możesz realizować się zawodowo w wielu obszarach.

SPECJALNOŚĆ EDUKACJA I OPIEKA NAD MAŁYM DZIECKIEM

SPECJALNOŚĆ EDUKACJA I OPIEKA NAD MAŁYM DZIECKIEM

 • opiekun w żłobku, klubie dziecięcym;
 • dzienny opiekun małego dziecka;
 • pozostali opiekunowie dziecięcy.
SPECJALNOŚĆ PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA

SPECJALNOŚĆ PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA

 • wychowawca w ośrodkach szkolno- wychowawczych oraz w placówkach socjalizacyjnych;
 • funkcjonariusz służb resocjalizacyjnych w zakładach karnych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich; 
 • funkcjonariusz w placówkach o charakterze interwencyjnym (policja, straż miejska, ośrodki interwencji kryzysowej).
SPECJALNOŚĆ PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

SPECJALNOŚĆ PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

 • opiekun/wychowawca w świetlicach środowiskowych;
 • opiekun w domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach, domach opieki społecznej;
 • opiekun w placówkach wspierających rodzinę dysfunkcjonalną w środowisku lokalnym oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Staże i praktyki studenckie

Te studia to doskonała okazja do zdobycia teoretycznej, ale również praktycznej wiedzy. Cenne doświadczenie zyskasz, podejmując praktyki i staże. Zrealizujesz je w wiodących firmach, z którymi współpracujemy. Dzięki temu postawisz pierwsze kroki w zawodzie i wzbogacisz swoje CV. Odkryjesz specyfikę pracy w wybranym przez ciebie obszarze. Poznasz ludzi i nawiążesz cenne kontakty. To doświadczenie otworzy przed tobą wiele zawodowych możliwości. Zdobędziesz ekscytującą i bardzo dobrze płatną pracę.

Cennik

Rekrutacja na studia stacjonarne w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/24 nie jest obecnie prowadzona. Zapraszamy na studia stacjonarne w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie oraz na studia online: https://vistula.edu.pl/oferta-edukacyjna/online/

Jak obniżyć opłaty za studia?

Uczelnie Vistula oferują bogaty system stypendialny, który pozwoli ci realnie obniżyć koszty nauki. Możesz ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz o zapomogę. Oferujemy także różne promocje. Możesz z nich skorzystać.

Sprawdź dostępne opcje
Jak obniżyć opłaty za studia?

Kadra

Image for dr hab. Bożena Józefów-Czerwińska

dr hab. Bożena Józefów-Czerwińska

mgr Ewa Chmurska

dr hab. Maciej Smuk

dr hab. Ewa Wiśniewska

dr Tadeusz Cichorz

dr Grażyna Gadomska

Image for dr hab. Tadeusz Bartoś

dr hab. Tadeusz Bartoś

Image for dr Małgorzata Gogolewska-Tośka

dr Małgorzata Gogolewska-Tośka

dr Marta Petrykowska

dr hab. Roksolyana Shvay

Ryszard Stępień

dr Grażyna Cęcelek

Małgorzata Marcysiak

mgr Miłosz Marcysiak

Często pytacie nas o…

Jak złożyć aplikację online?

W celu złożenia aplikacji online należy kliknąć na przycisk APLIKUJ ONLINE, który widoczny jest na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również do zapoznania się z zakładką REKRUTACJA, gdzie szczegółowo wyjaśnione są poszczególne etapy rekrutacji.

Gdzie mogę znaleźć cennik studiów?

Cennik studiów dostępny jest na stronach dotyczących poszczególnych kierunków, jak również w zakładce WAŻNE DOKUMENTY – OPŁATY ZA STUDIA.

Czy są jakieś promocje dla nowych kandydatów?

Tak, zapraszamy do zakładki KANDYDAT- OFERTY SPECJALNE, gdzie można znaleźć szczegóły, dotyczące aktualnych promocji dla nowych kandydatów na studia.

Jestem studentem, czy mogę zapłacić za studia na Uczelni?

Nie, płatności za studia można dokonywać wyłącznie na konto Uczelni. Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym linkiem:

https://pultusk.vistula.edu.pl/student/sprawy-studenckie/kwestura/

Chcę otrzymać zwrot pieniędzy, jak to zorganizować?

Napisz na adres: refund@vistula.edu.pl. Zapoznaj się także z treścią umowy, §4, streszczenie 8-16.

Jestem studentem, chcę opłacić kolejny semestr/rok.

Napisz na adres: kwestura@vistula.edu.pl ze swojego studenckiego konta pocztowego i poproś o fakturę. Wszystkie informacje o kolejnych płatnościach dostępne są w systemie USOS na koncie studenta.

Gdzie znajdę informację na temat sesji egzaminacyjnej?

Terminy sesji egzaminacyjnej podane są w organizacji roku akademickiego na: https://pultusk.vistula.edu.pl/student/organizacja-roku-akademickiego/ Każdy wykładowca ma obowiązek poinformować studenta o terminie egzaminu/zaliczenia.

Gdzie znajdę plan zajęć?

Plan zajęć znajduje się w USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Link do USOSweb znajduje się na stronie www Uczelni, w zakładce Intranet. Każdy student po zalogowaniu się widzi swój indywidualny plan.

Gdzie mogę odebrać swoją legitymację?

Legitymację studencką należy odebrać w Dziekanacie.

Sprawdź pełne FAQ dotyczące naszych uczelni

Przejdź do FAQ

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie
wyślij je do Działu Rekrutacji za pomocą formularza

  Twoje imię i nazwisko

  Twój e-mail

  Twój Numer telefonu

  Treść wiadomości

  Dodaj załącznikEdytuj

  Dział Rekrutacji

  Godziny pracy:
  Poniedziałek – piątek 8:00-15:00

  Dział Rekrutacji

  Pokój:
  8

  Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować

  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  Tryb

  Niestacjonarne (w weekendy)

  Poziom

  Jednolite, magisterskie (5-letnie)

  Język wykładowy

  polski

  Lokalizacja

  Pułtusk

  Aby przejść do formularza aplikacyjnego, wybierz parametry interesujących Cię studiów

  Uczelnia realizuje projekty
  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.