UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Uczelnia / Kadra / Małgorzata Marcysiak

Małgorzata Marcysiak

E-mail: m.marcysiak@vistula.edu.pl
Wydział: Akademia Humanistyczna im. Gieysztora
Kierunek kształcenia: Pedagogika

Dr nauk humanistycznych od 2009 r. (Polska Akademia Nauk), absolwentka Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Ukończone studia podyplomowe z filozofii i etyki (Uniwersytet Warszawski), z bioetyki i prawa medycznego (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), z gerontologii i geriatrii klinicznej (Pomorski Uniwersytet Medyczny).

W latach 2010-2012 dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie. W latach 2012-2018 kierownik Zakładu Propedeutyki Pielęgniarstwa i Nauk Społecznych WOZiNH PWSZ w Ciechanowie. Od 2012 r. pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Wiceprzewodnicząca Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, członek Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Współautor, koordynator i wykonawca projektu badawczego „Świadomość zagrożenia otyłością”. Członek redakcji czasopisma – MEDYCYNA NOWOŻYTNA. STUDIA NAD KULTURĄ MEDYCZNĄ w Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk.

Zainteresowania naukowe dotyczą dziedziny nauk humanistycznych, społecznych oraz medycznych i nauk o zdrowiu. Przedmiot badań obejmuje rozwój człowieka w cyklu życia w aspekcie bio-psycho-społecznym; specyfice funkcjonowania dzieci, młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych, stylu życia (zachowań prozdrowotnych i antyzdrowotnych w aspekcie nawyków żywieniowych, aktywności fizycznej, stosowania środków psychoaktywnych); procesach starzenia się organizmu i jego funkcjonowania; zagrożeniu życia i udzielaniu pierwszej pomocy.

Autorka ok. 90 publikacji naukowych z zakresu zdrowia publicznego, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, etyki, historii medycyny i starości.

Zainteresowania dydaktyczne/badawcze:

• Otyłość i jej konsekwencje bio-psycho-społeczne
• Zdrowy styl życia w różnych okresach życia
• Historia medycyny, w tym pielęgniarstwa
• Bioetyczne aspekty opieki
• Starość i starzenie się w perspektywie historycznej i współczesnej

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Filologia hiszpańska Filologia hiszpańska Grafika Stosunki międzynarodowe online Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe online Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +47

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.