UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Uczelnia / Kadra

Kadra

Pozycję i prestiż uczelni buduje jej kadra akademicka, ludzie. To od ich kwalifikacji zależy naukowy poziom szkoły wyższej, jakość kształcenia a także wizerunek. Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest jedną z najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce. Jej kadra to sprawdzeni naukowcy i doświadczeni eksperci. To dzięki ich kompetencjom, zaangażowaniu i samodzielności uczelnia dynamicznie rozwija się i osiąga sukcesy na rynku.

Znajdź wykładowcę

dr hab. Tadeusz Bartoś

Magister nauk teologicznych, PAT, Kraków, 1993, doktor nauk humanistycznych, filozofia, Instytut Filozofii i Socjologii UW, 1998, dr habilitowany nauk humanistycznych, filozofia, IFiS PAN, Warszawa, 2008 Od 2008 roku zatrudniony na stanowisku profesora Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku. Wykładowca filozofii, etyki, logiki i przedmiotów pokrewnych. Od 2020 roku członek Rady Naukowej Dyscypliny o Nauce o Polityce i Administracji. Dyrektor programowy Studium Filozofii i Historii Idei WSFT (www.wsft.edu.pl)
Pedagogika, Bezpieczeństwo narodowe, Politologia

dr inż. Bogusław Bębenek

W działalności naukowej dokonał redakcji naukowej sześciu publikacji zwartych, autor trzech samodzielnych publikacji zwartych oraz piętnastu artykułów naukowych. Uczestnik siedmiu zagranicznych konferencji naukowych oraz uczestnik i organizator licznych konferencji i seminariów naukowych w kraju. Promotor pomocniczy w trzech przewodach doktorskich, promotor sześciu prac magisterskich i szesnastu prac licencjackich. Od 2014 roku uczestnik siedmiu zadań badawczych i prac naukowo-badawczych. Od 2011 roku, przez dwie kadencje, Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu.
Bezpieczeństwo narodowe

dr Roman Biskupski

Dr nauk humanistycznych, podyplomowe studia w Polskiej Akademii Nauk z zakresu Europejskiego Prawa Samorządowego. Koordynator wielu projektów samorządowych i Unii Europejskiej. Człowiek Roku 2015 miasta Legionowo. Od wielu lat nauczyciel akademicki na Wydziale Administracji w Akademii Humanistycznej w Pułtusku i innych uczelniach, w tym zagranicznych. Moderator debat i dyskusji dotyczących polityki senioralnej na Mazowszu i w kraju. Autor wielu artykułów o tematyce społecznej w szczególności w zakresu problematyki bezpieczeństwa i funkcjonowania osób starszych w Polsce.
Administracja

dr Grażyna Cęcelek

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (stopień naukowy uzyskany na Uniwersytecie Warszawskim), profesor Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego: pedagog, nauczyciel akademicki, specjalista z zakresu umiejętności psychospołecznych; autorka i współredaktorka monografii pedagogicznych i podręczników akademickich oraz ponad 100 artykułów naukowych z pogranicza pedagogiki społecznej, opiekuńczo-wychowawczej, a także z obszaru edukacji włączającej, edukacji permanentnej, e-edukacji, pedagogiki medialnej, doradztwa edukacyjno-zawodowego i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego – opublikowanych w polskich i zagranicznych periodykach i monografiach naukowych.
Pedagogika

mgr Ewa Chmurska

Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Studium Terapii Uzależnień.
Pedagogika
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.