UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Uczelnia / Dla mediów

Dla mediów

Nasi eksperci

prof. Elżbieta Jędrych
e.jedrych@vistula.edu.pl

 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • usprawnianie zarządzania organizacją,
 • inwestowanie w kapitał ludzki,
 • innowacje społeczne w organizacjach,
 • kształtowanie relacji społecznych w organizacjach,
 • uwarunkowania absorpcji innowacji personalnych.
Czytaj mniej

prof. Elżbieta Jędrych
e.jedrych@vistula.edu.pl

 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • usprawnianie zarządzania organizacją,
 • inwestowanie w kapitał ludzki,
 • innowacje społeczne w organizacjach,
 • kształtowan…
Czytaj więcej

dr hab. Marta Götz
m.gotz@vistula.edu.pl

 • bezpośrednie inwestycje zagraniczne,
 • klastry,
 • metodologia teorii ugruntowanej (GTM),
 • internacjonalizacja,
 • konkurencyjność.
Czytaj mniej

dr hab. Marta Götz
m.gotz@vistula.edu.pl

 • bezpośrednie inwestycje zagraniczne,
 • klastry,
 • metodologia teorii ugruntowanej (GTM),
 • internacjonalizacja,
 • konkurencyjność.
Czytaj więcej

prof. Zbigniew Zimny
z.zimny@vistula.edu.pl

 • korporacje transnarodowe,
 • bezpośrednie inwestycje zagraniczne,
 • globalizacja,
 • handel międzynarodowy,
 • procesy integracji regionalnej,
 • rozwój gospodarczy.
Czytaj mniej

prof. Zbigniew Zimny
z.zimny@vistula.edu.pl

 • korporacje transnarodowe,
 • bezpośrednie inwestycje zagraniczne,
 • globalizacja,
 • handel międzynarodowy,
 • procesy integracji regionalnej,
 • rozwój gospodarczy.
Czytaj więcej

prof. dr hab. Witold Orłowski
w.orlowski@vistula.edu.pl

 • makroekonomia i ekonometria,
 • problematyka transformacji gospodarczej,
 • gospodarka światowa,
 • gospodarka Unii Europejskiej.
Czytaj mniej

prof. dr hab. Witold Orłowski
w.orlowski@vistula.edu.pl

 • makroekonomia i ekonometria,
 • problematyka transformacji gospodarczej,
 • gospodarka światowa,
 • gospodarka Unii Europejskiej.
Czytaj więcej

prof. dr hab. Wojciech Charemza
w.charemza@vistula.edu.pl

 • ekonometria finansowa,
 • symulacje ekonometryczne,
 • prognozowanie,
 • modelowanie inflacji,
 • modele ekonomiczne państw Europy
  Środkowej i Wschodniej.
Czytaj mniej

prof. dr hab. Wojciech Charemza
w.charemza@vistula.edu.pl

 • ekonometria finansowa,
 • symulacje ekonometryczne,
 • prognozowanie,
 • modelowanie inflacji,
 • modele ekonomiczne państw Europy
  Środkowej i Wschod…
Czytaj więcej

dr Tom Hashimoto
t.hashimoto@vistula.edu.pl

 • gospodarcze stosunki międzynarodowe,
 • reformy instytucji finansowych,
 • rozwój gospodarek post-socjalistycznych,
 • polityka gospodarcza Unii Europejskiej.
Czytaj mniej

dr Tom Hashimoto
t.hashimoto@vistula.edu.pl

 • gospodarcze stosunki międzynarodowe,
 • reformy instytucji finansowych,
 • rozwój gospodarek post-socjalistycznych,
 • polityka gospodarcza Unii Europejskiej.
Czytaj więcej

prof. dr hab. Juliusz Kotyński
j.kotynski@vistula.edu.pl

 • handel zagraniczny Polski,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • prognozy ekonomiczne,
 • gospodarki UE, USA, Japonii i krajów
  wschodzących,
 • międzynarodowa integracja gospodarcza i
  finansowa.
Czytaj mniej

prof. dr hab. Juliusz Kotyński
j.kotynski@vistula.edu.pl

 • handel zagraniczny Polski,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • prognozy ekonomiczne,
 • gospodarki UE, USA, Japonii i krajów
  wschodzących,
 • m…
Czytaj więcej

Magdalena Rybicka
m.rybicka@vistula.edu.pl

 • Stary i Nowy Szlak Jedwabny,
 • powiązania gospodarcze polsko – azjatyckie,
 • gospodarka Indii, Chin i bliskiego wschodu,
 • rozwój megamiast i smart city,
 • rozwój innowacyjno-technologiczny.
Czytaj mniej

Magdalena Rybicka
m.rybicka@vistula.edu.pl

 • Stary i Nowy Szlak Jedwabny,
 • powiązania gospodarcze polsko – azjatyckie,
 • gospodarka Indii, Chin i bliskiego wschodu,
 • rozwój megamiast i smart city,
 • rozw…
Czytaj więcej

dr hab. Piotr Borowski
p.borowski@vistula.edu.pl

 • zarządzanie przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, 
 • gospodarka zeroemisyjna,
 • rozwiązania z zakresu zielonych innowacji,
 • odnawialne źródła energii.
Czytaj mniej

dr hab. Piotr Borowski
p.borowski@vistula.edu.pl

 • zarządzanie przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, 
 • gospodarka zeroemisyjna,
 • rozwiązania z zakresu zielonych innowacji,
 • odnawialne źródła ene…
Czytaj więcej

dr Grzegorz Mathea
g.mathea@vistula.edu.pl
prorektor AFiB Vistula ds. Jakości Kształcenia

 • Polityka Wielkiej Brytanii i Republiki Irlandii;
 • Brexit i jego konsekwencje;
 • Polacy na Wyspach Brytyjskich;
 • Monarchia brytyjska;
 • Historia imperium brytyjskiego;
 • Konflikt i proces pokojowy w Irlandii Północnej;
 • Terroryzm międzynarodowy;
 • Historia wojen i konfliktów zbrojnych.
Czytaj mniej

dr Grzegorz Mathea
g.mathea@vistula.edu.pl
prorektor AFiB Vistula ds. Jakości Kształcenia

 • Polityka Wielkiej Brytanii i Republiki Irlandii;
 • Brexit i jego konsekwencje;
 • Polacy na Wyspach Brytyjskich…
Czytaj więcej

dr Bartłomiej E. Nowak
b.nowak@vistula.edu.pl

 • globalne zarządzanie,
 • organizacje międzynarodowe,
 • globalna ekonomia polityczna,
 • etyka w stosunkach międzynarodowych.
Czytaj mniej

dr Bartłomiej E. Nowak
b.nowak@vistula.edu.pl

 • globalne zarządzanie,
 • organizacje międzynarodowe,
 • globalna ekonomia polityczna,
 • etyka w stosunkach międzynarodowych.
Czytaj więcej

dr Małgorzata Bonikowska
m.bonikowska@vistula.edu.pl

 • stosunki międzynarodowe,
 • Unia Europejska,
 • komunikacja w instytucjach publicznych.

dr Karolina Zielińska
k.zielinska@vistula.edu.pl
adiunkt

 • stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie
 • państwo Izrael: sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa
 • konflikt izraelsko-palestyński
Czytaj mniej

dr Karolina Zielińska
k.zielinska@vistula.edu.pl
adiunkt

 • stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie
 • państwo Izrael: sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa
 • konflikt izraelsko-palestyński
Czytaj więcej

dr hab. Sebastian Płóciennik
s.plociennik@vistula.edu.pl

 • systemy gospodarcze,
 • ekonomia instytucjonalna,
 • gospodarka RFN,
 • integracja gospodarcza,
 • Unia Europejska.
Czytaj mniej

dr hab. Sebastian Płóciennik
s.plociennik@vistula.edu.pl

 • systemy gospodarcze,
 • ekonomia instytucjonalna,
 • gospodarka RFN,
 • integracja gospodarcza,
 • Unia Europejska.
Czytaj więcej

dr Zdzisław Rapacki
z.rapacki@vistula.edu.pl

 • stosunki międzynarodowe i dyplomacja,
 • polityki Gruzji,
 • polityka Japonii,
 • globalizacja,
 • kryzys finansowy i ekonomiczny rozbrojenie i likwidacji broni chemicznych.
Czytaj mniej

dr Zdzisław Rapacki
z.rapacki@vistula.edu.pl

 • stosunki międzynarodowe i dyplomacja,
 • polityki Gruzji,
 • polityka Japonii,
 • globalizacja,
 • kryzys finansowy i ekonomiczny rozbrojenie i likwidacji broni c…
Czytaj więcej

dr hab. Wawrzyniec Konarski
w.konarski@vistula.edu.pl
Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula

 • systemy polityczne,
 • systemy partyjne,
 • historia współczesna,
 • historia nacjonalizmów europejskich,
 • historia i system polityczny Irlandii.
Czytaj mniej

dr hab. Wawrzyniec Konarski
w.konarski@vistula.edu.pl
Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula

 • systemy polityczne,
 • systemy partyjne,
 • historia współczesna,
 • historia nacjonalizmów europejskich,
 • h…
Czytaj więcej

dr hab. Agnieszka Legucka
a.legucka@vistula.edu.pl

 • polityka zagraniczna i wewnętrzna Federacji Rosyjskiej,
 • dezinformacja i zagrożenia hybrydowe,
 • analiza konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim,
 • problemy stosunków USA/NATO/UE z państwami wschodnimi,
 • polska polityka wschodnia
Czytaj mniej

dr hab. Agnieszka Legucka
a.legucka@vistula.edu.pl

 • polityka zagraniczna i wewnętrzna Federacji Rosyjskiej,
 • dezinformacja i zagrożenia hybrydowe,
 • analiza konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieck…
Czytaj więcej

dr hab. Agata Włodkowska
a.wlodkowska@vistula.edu.pl

 • studia strategiczne,
 • socjologia polityki,
 • polityka zagraniczna III RP,
 • polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej,
 • stosunki międzynarodowe na obszarze Eurazji,
 • teoria stosunków międzynarodowych,
 • problematyka gender w stosunkach międzynarodowych.
Czytaj mniej

dr hab. Agata Włodkowska
a.wlodkowska@vistula.edu.pl

 • studia strategiczne,
 • socjologia polityki,
 • polityka zagraniczna III RP,
 • polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej,
 • stosunki międzynarodowe na ob…
Czytaj więcej

dr Piotr Kościński
p.koscinski@vistula.edu.pl

 • Ukraina,
 • historia mediów,
 • media b. republik ZSRR,
 • komunikacja społeczna w b. ZSRR.
Czytaj mniej

dr Piotr Kościński
p.koscinski@vistula.edu.pl

 • Ukraina,
 • historia mediów,
 • media b. republik ZSRR,
 • komunikacja społeczna w b. ZSRR.
Czytaj więcej

Marcin Antosiewicz
m.antosiewicz@vistula.edu.pl

 • polityka Republiki Federalnej Niemiec,
 • Unia Europejska,
 • populizm partii politycznych,
 • komunikacja publiczna.
Czytaj mniej

Marcin Antosiewicz
m.antosiewicz@vistula.edu.pl

 • polityka Republiki Federalnej Niemiec,
 • Unia Europejska,
 • populizm partii politycznych,
 • komunikacja publiczna.
Czytaj więcej

dr Anna Wiśniewska
a.wisniewska@vistula.edu.pl

 • turystyka medyczna,
 • organizacja, zarządzanie i marketing w turystyce medycznej,
 • rozwój otoczenia przedsiębiorstw medycznych i turystycznych.
Czytaj mniej

dr Anna Wiśniewska
a.wisniewska@vistula.edu.pl

 • turystyka medyczna,
 • organizacja, zarządzanie i marketing w turystyce medycznej,
 • rozwój otoczenia przedsiębiorstw medycznych i turystycznych.
Czytaj więcej

dr inż. Barbara Karlikowska
b.karlikowska@vistula.edu.pl

 • małe i średnie przedsiębiorstwa – zakładanie i finansowanie,
 • sprawozdawczość finansowa i niefinansowa,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu, rozliczenia i koszty, warunki prowadzenia biznesu.
Czytaj mniej

dr inż. Barbara Karlikowska
b.karlikowska@vistula.edu.pl

 • małe i średnie przedsiębiorstwa – zakładanie i finansowanie,
 • sprawozdawczość finansowa i niefinansowa,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu,…
Czytaj więcej

dr Elżbieta Kopciuszewska
e.kociuszewska@vistula.edu.pl

 • rozwój systemów zarządzania jakością, ocena poziomu jakości, symulacje komputerowe dla optymalizacji procesów, modelowanie, prognozy;
 • wdrażanie i ocena skuteczności funkcjonowania zintegrowanych systemów zarządzania, wdrażanie systemu informatycznego w zarządzaniu;
 • zarządzanie przez jakość (TQM), aspekty zarządcze motywacji, zaangażowania, ciągłego doskonalenia i społecznej odpowiedzialności;
 • wartość kapitału intelektualnego w zarządzaniu jakością, strategia personalna, przewaga konkurencyjna oparta na jakości kapitału ludzkiego, korzyści doskonalenia jakości kapitału ludzkiego, efektywność działalności organizacji, innowacyjność, międzynarodowa pozycja gospodarki;
 • zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, podejście procesowe, Business Process Reenginering;
 • metody i narzędzia doskonalenia – praktyczne korzyści stosowania instrumentarium.
Czytaj mniej

dr Elżbieta Kopciuszewska
e.kociuszewska@vistula.edu.pl

 • rozwój systemów zarządzania jakością, ocena poziomu jakości, symulacje komputerowe dla optymalizacji procesów, modelowanie, prognozy;
 • wdraż…
Czytaj więcej

dr Magdalena Kaczkowska-Serafińska
m.kaczkowska-serafinska@vistula.edu.pl

 • satysfakcja i zaangażowanie pracowników, pokolenie Y, style zarządzania,
 • systemy motywacyjne i ocen pracowniczych,
 • tworzenie ścieżek kariery,
 • specyfika rynku pracy we Włoszech.
Czytaj mniej

dr Magdalena Kaczkowska-Serafińska
m.kaczkowska-serafinska@vistula.edu.pl

 • satysfakcja i zaangażowanie pracowników, pokolenie Y, style zarządzania,
 • systemy motywacyjne i ocen pracowniczych,
 • tworze…
Czytaj więcej

dr hab. Marlena Plebańska
m.plebanska@vistula.edu.pl
prof. Akademii Finansów i Biznesu Vistula

 • e-administracja,
 • nowe technologie
 • zarządzanie wiedzą,
 • zarządzanie projektami,
 • digital skills.
Czytaj mniej

dr hab. Marlena Plebańska
m.plebanska@vistula.edu.pl
prof. Akademii Finansów i Biznesu Vistula

 • e-administracja,
 • nowe technologie
 • zarządzanie wiedzą,
 • zarządzanie projektami,
 • digital skills.
Czytaj więcej

dr hab. Krzysztof Rybiński
k.rybinski@vistula.edu.pl
prof. Akademii Finansów i Biznesu Vistula

 • data science,
 • machine learning,
 • big data,
 • sztuczna inteligencja,
 • ilościowa analiza teksu,
 • wykorzystanie modeli sztucznej inteligencji do rozwiązywania problemów gospodarczych i biznesowych,
 • nowe trendy technologiczne.
Czytaj mniej

dr hab. Krzysztof Rybiński
k.rybinski@vistula.edu.pl
prof. Akademii Finansów i Biznesu Vistula

 • data science,
 • machine learning,
 • big data,
 • sztuczna inteligencja,
 • ilościowa analiza teksu,
 • wykorzystan…
Czytaj więcej

Marta Kozak-Gołębiowska
m.kozak-golebiowska@vistula.edu.pl

 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja międzykulturowa,
 • technologie edukacyjne,
 • nauczanie online.
Czytaj mniej

Marta Kozak-Gołębiowska
m.kozak-golebiowska@vistula.edu.pl

 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja międzykulturowa,
 • technologie edukacyjne,
 • nauczanie online.
Czytaj więcej

dr hab. Radosław Lolo
r.lolo@vistula.edu.pl

 • dzieje nowożytne Polski,
 • historia polityczna i wojskowa XVII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków dyplomatycznych I Rzeczpospolitej z państwami Europy Zachodniej,
 • dziejeMazowsza w epoce nowożytnej.
Czytaj mniej

dr hab. Radosław Lolo
r.lolo@vistula.edu.pl

 • dzieje nowożytne Polski,
 • historia polityczna i wojskowa XVII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków dyplomatycznych I Rzeczpospolitej z państwa…
Czytaj więcej

dr hab. Zbigniew Romek
z.romek@vistula.edu.pl

 • historia a polityka i społeczeństwo współczesne,
 • wolność słowa i jej ograniczenia,
 • cenzura w PRL,
 • myśl społeczno-polityczna XX-XXI w.,
 • Rosja dawniej i dziś.
Czytaj mniej

dr hab. Zbigniew Romek
z.romek@vistula.edu.pl

 • historia a polityka i społeczeństwo współczesne,
 • wolność słowa i jej ograniczenia,
 • cenzura w PRL,
 • myśl społeczno-polityczna XX-XXI w.,
 • Rosja dawniej …
Czytaj więcej

dr hab. Tadeusz Bartoś
t.bartos@vistula.edu.pl

 • nowożytne teorie kultury,
 • historia oddziaływania idei religijnych, filozoficznych i politycznych.

dr hab. Krzysztof Celuch
k.celuch@vistula.edu.pl
Rektor Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula

 • przemysł spotkań,
 • turystyka,
 • marketing miejsc,
 • stowarzyszenia i organizacje w sporcie i rekreacji,
 • podróże motywacyjne.
Czytaj mniej

dr hab. Krzysztof Celuch
k.celuch@vistula.edu.pl
Rektor Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula

 • przemysł spotkań,
 • turystyka,
 • marketing miejsc,
 • stowarzyszenia i organizacje w sporcie i rekre…
Czytaj więcej

dr Piotr Kociszewski
p.kociszewski@vistula.edu.pl
p.o. Prodziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji

 • rynek usług turystycznych,
 • funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych, szczególnie biur podróży,
 • kadry w turystyce – piloci i przewodnicy,
 • geografia turystyczna Polski i Europy,
 • marketing turystyczny,
 • polityka turystyczna,
 • potrzeby różnych uczestników turystyki – szczególnie turystyka seniorów.
Czytaj mniej

dr Piotr Kociszewski
p.kociszewski@vistula.edu.pl
p.o. Prodziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji

 • rynek usług turystycznych,
 • funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych, szczególnie biur podróży,…
Czytaj więcej

dr hab. Teresa Skalska
t.skalska@vistula.edu.pl
prof. SGTiH Vistula, Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji

 • ekonomiczne uwarunkowania rozwoju
 • rynku turystycznego,
 • popyt turystyczny,
 • wpływ turystyki na gospodarkę,
 • społeczne aspekty turystyki w kontekście zrównoważonego rozwoju.
Czytaj mniej

dr hab. Teresa Skalska
t.skalska@vistula.edu.pl
prof. SGTiH Vistula, Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji

 • ekonomiczne uwarunkowania rozwoju
 • rynku turystycznego,
 • popyt turystyczny,
 • wpływ turystyk…
Czytaj więcej

dr Kazimierz Waluch
k.waluch@vistula.edu.pl
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

 • sport i turystyka,
 • podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora turystyki,
 • wpływ wielkich wydarzeń sportowych na turystykę,
 • finansowanie wydarzeń sportowych.
Czytaj mniej

dr Kazimierz Waluch
k.waluch@vistula.edu.pl
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

 • sport i turystyka,
 • podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora turystyki,
 • wpływ wielkich wydarzeń sportow…
Czytaj więcej

dr Katarzyna Błaszczyk
k.blaszczyk@vistula.edu.pl

 • dietetyka,
 • żywienie dzieci i niemowląt;
 • żywienie kobiet ciężarnych i karmiących piersią;
 • diety roślinne;
 • psychodietetyka.
Czytaj mniej

dr Katarzyna Błaszczyk
k.blaszczyk@vistula.edu.pl

 • dietetyka,
 • żywienie dzieci i niemowląt;
 • żywienie kobiet ciężarnych i karmiących piersią;
 • diety roślinne;
 • psychodietetyka.
Czytaj więcej

Załączniki do pobrania

Zdjęcia AFiB i SGTiH Vistula
dr hab. Wawrzyniec Konarski, rektor AFiB Vistula
Logo AFiB

Kontakt

Bogna Wojciechowska
PR Manager
Uczelni Vistula
tel: 506 195 376
e-mail: b.wojciechowska@vistula.edu.pl

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Konsultant Językowy w Biznesie Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie w filii zagranicznej Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Bristolu Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Metodyka nauczania języków obcych Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Grafika Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +43

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.