UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Uczelnia / Rada społeczno-biznesowa

Rada społeczno-biznesowa

Rada Społeczno-Biznesowa Akademii Finansów i Biznesu Vistula jest ciałem doradczym, którego celem jest wspieranie Uczelni we wszystkich zadaniach związanych z rozwojem naukowym i dydaktycznym. Została powołana 25 stycznia 2021 r. w odpowiedzi na wyzwania nowoczesnej edukacji, która dąży do kształcenia kadr o kompetencjach umożliwiających sprawne poruszanie się po dynamicznie zmieniającym się rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy.

Czytaj mniej

Rada Społeczno-Biznesowa Akademii Finansów i Biznesu Vistula jest ciałem doradczym, którego celem jest wspieranie Uczelni we wszystkich zadaniach związanych z rozwojem naukowym i dydaktycznym. Zost…

Czytaj więcej

Zadaniem Rady jest umacnianie współpracy uczelni z otoczeniem biznesowym, tworzenie warunków do wymiany wiedzy, realizacja wspólnych projektów naukowych i wdrożeniowych oraz dostosowanie programów studiów do potrzeb rynku pracy. Celem jest również tworzenie wspólnych programów stażowych oraz zwiększenie zatrudnienia studentów.

Obecnie Rada Społeczno-Biznesowa Akademii Finansów i Biznesu Vistula liczy 53 członków. Są wśród nich przedstawiciele uczelni, biznesu, organizacji pozarządowych, władz samorządowych, instytucji publicznych oraz mediów. Jej koordynatorem jest dr Małgorzata Bonikowska.

Rada pracuje w następującym trybie:

 • spotkania całej Rady w pełnym składzie – jeden raz w ciągu roku akademickiego, pod koniec października;
 • praca w grupach oraz indywidualnie – przez cały czas.

GRUPY TEMATYCZNE

Badania i projekty badawcze

 • Określanie działań badawczych dla członków Rady i ich organizacji w ramach badań własnych uczelni.
 • Określanie działań badawczych w ramach partnerstw formowanych przez organizacje reprezentowane przez członków Rady (np. firma + NGO + medium).
 • Przygotowywanie lub konsultowanie wsadu do aplikacji grantowych uczelni na badania (np. do NCIBR).
 • Konsultowanie planów badawczych uczelni i produktów powstałych w wyniku badań (raporty z badań, prezentacje, wnioski, policy papers).
 • Włączanie studentów uczelni w badania prowadzone przez podmioty z Rady (np. ZBP zespół badań i analiz).
 • Wsparcie w opracowywaniu rankingów, np. ranking najcenniejszych polskich marek (Rzeczpospolita).
 • Inne formy pracy indywidulanej członków Rady.

Studenci, staże i dydaktyka

 • Przyjmowanie studentów i absolwentów na staże i wolontariat.
 • Popularyzacja wśród studentów i kadry uczelni konkursów na staże organizowanych przez członków Rady.
 • Gościnne wykłady członków Rady (w ramach istniejących przedmiotów).
 • Organizowanie dodatkowych spotkań tematycznych ze studentami.
 • Konsultacje programów nauczania.
 • Wprowadzanie nowych przedmiotów do siatki wykładowej.
 • Tworzenie nowych produktów edukacyjnych (kursy, studia podyplomowe).
 • Inne formy pracy ze studentami („poradnia” – konsultacje o wyborze zawodu, stylu życia, marce osobistej etc.).
 • Popularyzacja wiedzy związanej z działaniami członków Rady (np. standardy w bankowości – przez ZBP).

Akcje tematyczne

 • Działania kulturalne, społeczne, edukacyjne z udziałem kadry i studentów uczelni podczas przedsięwzięć organizowanych przez samorząd, np. warsztaty i pokazy podczas Dni Miasta czy Festiwalu, którego miasto jest gospodarzem.
 • Działania promujące postawy społeczne (np. bliźniaczenie pokoleń, pomaganie starszym, warsztaty informatyczne dla seniorów etc.).
 • Konsultacje koncepcji rozwojowych miast tak, aby uwzględniały interesariuszy oraz trendy.
 • Uczestnictwo kadry Vistuli w konferencjach i wydarzeniach organizowanych przez członków Rady w swoich instytucjach.

Skład Rady Społeczno-Biznesowej Akademii Finansów i Biznesu Vistula

 • Małgorzata Bonikowska – CSM, THINKTANK, AFiB Vistula – koordynator Rady
 • Ryszard Fijałkowski – AFiB Vistula, szef klubu Ambasadorów przy AFiB Vistula
 • Wawrzyniec Konarski – Rektor AFiB Vistula
 • Zdzisław Rapacki, Vistula – AFiB Vistula, wykładowca
 • Bartłomiej E. Nowak – AFiB Vistula, prezes Grupy Uczelni Vistula
 • Jacek Zalewski – prezes Stowarzyszenia Dobra Wola
 • Julia Kozak – Innovation in Politics Insitute, Wiedeń
 • Włodzimierz Zydorczak – prezes Federacji Powszechny Samorząd Gospodarczy
 • Anna Chwałek – prezes Stowarzyszenia Wspólny Świat
 • Beata Faracik – prezes Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu
 • Dawid Piekarz – wiceprezes Instytutu Staszica
 • Krzysztof Paturej – prezes International Centre for Chemical Safety
 • Andrzej Szumowski – prezes Stowarzyszenia Polska Wódka
 • Michał Rejent – prezes Heart on Fire
 • Tomasz Zjawiony – prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
 • Piotr Wielgomas – prezes i założyciel BIGRAM S.A.
 • Milena Inglot – INGLOT, dyrektor
 • Mateusz Halicki – prezes ECORYS
 • Piotr Marczuk – Honeywell, dyrektor
 • Bartłomiej Piwnicki – UBP CONSULTING, CEO
 • Magdalena Gilert – CBRE, Talent Resourcing Manager
 • Ireneusz Ozga – prezes VICCI Group
 • Mariusz Turski – prezes Fundacji „Polska Przedsiębiorcza”
 • Jacek Aleksandrowicz – wiceprezes Fundacji „Polska Przedsiębiorcza”
 • Marcin Piasecki – RZECZPOSPOLITA, redaktor zarządzający
 • Monika Jasłowska – POLPHARMA, Doradca ds. Transformacji, Departament Rozwoju Korporacyjnego
 • Krzysztof Gorzkowski – KAPSCH Telematic Services, Head of PR & Marketing
 • Dawid Małycha – prezes Małycha Nieruchomości Premium
 • Agnieszka Stasinowska – Bank Gospodarstwa Krajowego, menedżer
 • Wojciech Leśniewski – Santander Universidades, dyrektor
 • Marek Kulczycki – Nest Bank – CEO
 • Arkadiusz Chęciński – prezydent Sosnowca
 • Marcin Marzec – burmistrz Sandomierza
 • Andrzej Wnuk – prezydent Zamościa
 • Mateusz Miłoszewski – wiceburmistrz Pułtuska
 • Andrzej Dwojnych – wójt Brudzenia k. Płocka
 • Jacek Piechota – prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej
 • Henryk Matej – burmistrz Szczebrzeszyna
 • Tomasz Sieradz – Wojewódzki Urząd Pracy – radny dzielnicy Ursynów
 • Maria Jolanta Batycka-Wąsik – wójt Gminy Lesznowola
 • Robert Kempa – burmistrz Gminy Ursynów
 • Marek Kloczko – wiceprezes KIG
 • Mariusz Zygierewicz – Związek Banków Polskich, dyrektor zespołu ekonomiczno – regulacyjnego i rozwoju kadr bankowych
 • Zbigniew Deptuła – starosta Makowa Mazowieckiego
 • Bartosz Bartoszewicz – wiceprezydent Gdyni
 • Katarzyna Gruszecka-Spychała – wiceprezydent Gdyni
 • Anna Ludwiczak – wiceprezydent Gdyni
 • Agnieszka Labus – Laboratory of Architecture 60+ (LAB 60+), Founder and CEO
 • Beata Klimek – prezydent Ostrowa Wielkopolskiego
 • Tomasz Maciejewski – dyrektor Instytutu Matki i Dziecka
 • Mariusz Jankowski – Urząd Miasta Katowice – Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów
 • Kamil Wyszkowski – prezes Rady UN Global Compact Network, przedstawiciel krajowy
ZARZĄDZENIE Nr 3/02/2021 Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Rady Społeczno-Biznesowej Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Filologia hiszpańska Filologia hiszpańska Grafika Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +45

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.