UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Kierunki studiów / Pedagogika

Pedagogika

Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Pułtusk

Liczba specjalności

3

Cena od

4000 zł / rok

Aplikuj online Pobierz program
Image for Pedagogika

O studiach

Pedagogika – studia magisterskie w Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku, warszawskiej filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie mają profil praktyczny. 

W ich trakcie zyskasz wiedzę o procesach edukacyjnych i wychowawczych. Poznasz współczesne metody, techniki i narzędzia pracy specjalistycznej. Zdobędziesz kompetencje niezbędne do pracy z osobami w różnym wieku, znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych. W zależności od wybranej specjalności zyskasz gotowość do prowadzenia działań opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych i socjalno-wspierających a także w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa w biznesie i administracji publicznej.

W trakcie studiów magisterskich na kierunku Pedagogika zyskasz poszerzone przygotowanie teoretyczne o charakterze interdyscyplinarnym, zorientowane na konkretną specjalność pedagogiczną. Rozwiniesz umiejętności prowadzenia badań, diagnozowania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranej specjalności. Zyskasz także gotowość do działalności prospołecznej (np. w instytucjach dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego), samodoskonalenia oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). 

Magisterskie studia pedagogiczne w Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku przygotują cię do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, państwowej i samorządowej administracji, a także w instytucjach profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości. Nauczysz się twórczego, innowacyjnego rozwiązywania problemów opiekuńczo – wychowawczych, dydaktycznych oraz resocjalizacyjnych.

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku Pedagogika są świadomi konieczności ustawicznego kształcenia i przygotowani do dalszego etapu rozwoju zawodowego.

To specjalność zaprojektowana z myślą o osobach, które swoją przyszłość wiążą z działalnością w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego. Interdyscyplinarny program kształcenia uwzględnia zagadnienia związane z ekonomią, socjologią i pedagogiką. W trakcie studiów zyskasz umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce. Nauczysz się oceniać ryzyko, identyfikować zagrożenia i monitorować przestrzeganie przepisów BHP. Opanujesz sztukę mediacji i negocjacji.

Absolwenci mogą rozwijać karierę jako eksperci w podmiotach gospodarczych, sektorze zarządzania kryzysowego oraz w służbach mundurowych.

Specjalność, dzięki której zdobędziesz umiejętności związane z rozpoznawaniem potencjału dziecka i wspieraniem go w procesach rozwoju. Zyskasz gotowość do pracy z najmłodszymi oraz z ich rodzinami. 

Specjalizacja przygotowuje do pracy o charakterze opiekuńczo-wychowawczym i terapeutycznym w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej. Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w zakresie m.in.:  diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz projektowania działań opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach tej specjalizacji zdobędziesz wiedzę w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i skutecznego radzenia sobie z nimi. Zyskasz umiejętności niezbędne do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się polityką i profilaktyką społeczną, resocjalizacją i kontrolą przestępczości.

Program studiów Pedagogika

Program kierunku Pedagogika (studia magisterskie) został opracowany zgodnie z najnowszymi trendami w nauce i potrzebami rynku pracy. Zdobędziesz szeroką wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Zyskasz umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Zdobędziesz podstawowe kwalifikacje zawodowe z orientacją na konkretną specjalność pedagogiczną. 

Atuty studiów  na kierunku Pedagogika

Interdyscyplinarny charakter nauki

Dzięki temu zyskasz duże możliwości rozwoju.

Interdyscyplinarny charakter nauki

Wykwalifikowana kadra

Będziesz studiować pod okiem autorytetów naukowych, specjalistów i doświadczonych praktyków z doświadczeniem eksperckim, którzy realizującą systematycznie badania w obszarach swoich specjalizacji i rozwijają swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje.

Wykwalifikowana kadra

Program studiów odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy

Program powstał w efekcie konsultacji z praktykami, w tym również absolwentami kierunku pedagogika oraz we współpracy ze środowiskową radą konsultacyjną. Szczególny nacisk został położony na wiedzę praktyczną.

Program studiów odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy

Bardzo dobre relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym

To pozytywnie wpływa na jakość organizowania i odbywania praktyk studenckich. Z kwalifikacjami, które zdobędziesz, znajdziesz pracę nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

Bardzo dobre relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Specjalistyczna wiedza

Poznasz najnowsze metody, techniki i narzędzia pracy specjalistycznej. Zdobędziesz kompetencje niezbędne do pracy z osobami w różnym wieku, znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych.

Specjalistyczna wiedza

Gotowość zawodowa

Po studiach śmiało możesz rozpocząć karierę zawodową. Zyskasz umiejętności niezbędne do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się pracą z rodzinami, wspomaganiem rozwoju dziecka, polityką i profilaktyką społeczną, resocjalizacją i kontrolą przestępczości.

Gotowość zawodowa

Program studiów

Dostosowany do aktualnych potrzeb i oczekiwań rynku pracy program studiów, będący efektem konsultacji z praktykami, w tym również absolwentami kierunku pedagogika oraz współpracy ze środowiskową radą konsultacyjną.

Program studiów

Kariera

Perspektywy zawodowe

SPECJALNOŚĆ EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA W BIZNESIE I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

SPECJALNOŚĆ EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA W BIZNESIE I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 • ekspert w różnych podmiotach gospodarczych,
 • ekspert w administracji państwowej,
 • ekspert w organach administracji lokalnej,
 • ekspert w zespołach zarządzania kryzysowego,
 • ekspert w służbach mundurowych.
SPECJALNOŚĆ PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ

SPECJALNOŚĆ PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ

 • pracownik w świetlicach środowiskowych;
 • pracownik w domach dziecka i pogotowiach opiekuńczych;
 • pracownik w schroniskach i domach opieki, dziennych placówkach pobytu. 
SPECJALNOŚĆ OPIEKA NAD DZIECKIEM I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

SPECJALNOŚĆ OPIEKA NAD DZIECKIEM I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

 • pracownik w świetlicach środowiskowych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach i domach opieki;
 • opiekun w żłobku, klubie dziecięcym, dzienny opiekun małego dziecka, pozostali opiekunowie dziecięcy.
PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA

 • funkcjonariusz w placówkach o charakterze interwencyjnym (policja, straż miejska, ośrodki interwencji kryzysowej, policyjne izby dziecka). 

Staże i praktyki studenckie

Te studia to doskonała okazja do zdobycia teoretycznej, ale również praktycznej wiedzy. Cenne doświadczenie zyskasz, podejmując praktyki i staże. Zrealizujesz je w wiodących firmach, z którymi współpracujemy. Dzięki temu postawisz pierwsze kroki w zawodzie i wzbogacisz swoje CV. Odkryjesz specyfikę pracy w wybranym przez ciebie obszarze. Poznasz ludzi i nawiążesz cenne kontakty. To doświadczenie otworzy przed tobą wiele zawodowych możliwości. Zdobędziesz ekscytującą i bardzo dobrze płatną pracę.

Cennik

Rekrutacja na studia stacjonarne w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/24 nie jest obecnie prowadzona. Zapraszamy na studia stacjonarne w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie oraz na studia online: https://vistula.edu.pl/oferta-edukacyjna/online/

Jak obniżyć opłaty za studia?

Uczelnie Vistula oferują bogaty system stypendialny, który pozwoli ci realnie obniżyć koszty nauki. Możesz ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz o zapomogę. Oferujemy także różne promocje. Możesz z nich skorzystać.

Sprawdź dostępne opcje
Jak obniżyć opłaty za studia?

Kadra

Image for dr hab. Bożena Józefów-Czerwińska

dr hab. Bożena Józefów-Czerwińska

mgr Ewa Chmurska

dr hab. Maciej Smuk

dr hab. Ewa Wiśniewska

dr Tadeusz Cichorz

dr Grażyna Gadomska

Image for dr hab. Tadeusz Bartoś

dr hab. Tadeusz Bartoś

Image for dr Małgorzata Gogolewska-Tośka

dr Małgorzata Gogolewska-Tośka

dr Marta Petrykowska

dr hab. Roksolyana Shvay

Ryszard Stępień

dr Grażyna Cęcelek

Małgorzata Marcysiak

mgr Miłosz Marcysiak

Często pytacie nas o…

Jak złożyć aplikację online?

W celu złożenia aplikacji online należy kliknąć na przycisk APLIKUJ ONLINE, który widoczny jest na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również do zapoznania się z zakładką REKRUTACJA, gdzie szczegółowo wyjaśnione są poszczególne etapy rekrutacji.

Gdzie mogę znaleźć cennik studiów?

Cennik studiów dostępny jest na stronach dotyczących poszczególnych kierunków, jak również w zakładce WAŻNE DOKUMENTY – OPŁATY ZA STUDIA.

Czy są jakieś promocje dla nowych kandydatów?

Tak, zapraszamy do zakładki KANDYDAT- OFERTY SPECJALNE, gdzie można znaleźć szczegóły, dotyczące aktualnych promocji dla nowych kandydatów na studia.

Jestem studentem, czy mogę zapłacić za studia na Uczelni?

Nie, płatności za studia można dokonywać wyłącznie na konto Uczelni. Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym linkiem:

https://pultusk.vistula.edu.pl/student/sprawy-studenckie/kwestura/

Chcę otrzymać zwrot pieniędzy, jak to zorganizować?

Napisz na adres: refund@vistula.edu.pl. Zapoznaj się także z treścią umowy, §4, streszczenie 8-16.

Jestem studentem, chcę opłacić kolejny semestr/rok.

Napisz na adres: kwestura@vistula.edu.pl ze swojego studenckiego konta pocztowego i poproś o fakturę. Wszystkie informacje o kolejnych płatnościach dostępne są w systemie USOS na koncie studenta.

Gdzie znajdę informację na temat sesji egzaminacyjnej?

Terminy sesji egzaminacyjnej podane są w organizacji roku akademickiego na: https://pultusk.vistula.edu.pl/student/organizacja-roku-akademickiego/ Każdy wykładowca ma obowiązek poinformować studenta o terminie egzaminu/zaliczenia.

Gdzie znajdę plan zajęć?

Plan zajęć znajduje się w USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Link do USOSweb znajduje się na stronie www Uczelni, w zakładce Intranet. Każdy student po zalogowaniu się widzi swój indywidualny plan.

Gdzie mogę odebrać swoją legitymację?

Legitymację studencką należy odebrać w Dziekanacie.

Sprawdź pełne FAQ dotyczące naszych uczelni

Przejdź do FAQ

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie
wyślij je do Działu Rekrutacji za pomocą formularza

  Twoje imię i nazwisko

  Twój e-mail

  Twój Numer telefonu

  Treść wiadomości

  Dodaj załącznikEdytuj

  Dział Rekrutacji

  Godziny pracy:
  Poniedziałek – piątek 8:00-15:00

  Dział Rekrutacji

  Pokój:
  8

  Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować

  Finanse i rachunkowość

  Finanse i rachunkowość

  Tryb

  Niestacjonarne (w weekendy)

  Poziom

  I stopnia, licencjackie (3-letnie)

  Język wykładowy

  polski

  Lokalizacja

  Pułtusk

  Politologia

  Politologia

  Tryb

  Niestacjonarne (w weekendy)

  Poziom

  II stopnia, magisterskie (2-letnie)

  Język wykładowy

  polski

  Lokalizacja

  Pułtusk

  Bezpieczeństwo narodowe

  Bezpieczeństwo narodowe

  Tryb

  Niestacjonarne (w weekendy)

  Poziom

  I stopnia, licencjackie (3-letnie)

  Język wykładowy

  polski

  Lokalizacja

  Pułtusk

  Pedagogika

  Pedagogika

  Tryb

  Niestacjonarne (w weekendy)

  Poziom

  II stopnia, magisterskie (2-letnie)

  Język wykładowy

  polski

  Lokalizacja

  Pułtusk

  Historia

  Historia

  Tryb

  Niestacjonarne (w weekendy)

  Poziom

  II stopnia, magisterskie (2-letnie)

  Język wykładowy

  polski

  Lokalizacja

  Pułtusk

  Administracja

  Administracja

  Tryb

  Niestacjonarne (w weekendy)

  Poziom

  I stopnia, licencjackie (3-letnie)

  Język wykładowy

  polski

  Lokalizacja

  Pułtusk

  Pedagogika

  Pedagogika

  Tryb

  Niestacjonarne (w weekendy)

  Poziom

  I stopnia, licencjackie (3-letnie)

  Język wykładowy

  polski

  Lokalizacja

  Pułtusk

  Historia

  Historia

  Tryb

  Niestacjonarne (w weekendy)

  Poziom

  I stopnia, licencjackie (3-letnie)

  Język wykładowy

  polski

  Lokalizacja

  Pułtusk

  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  Tryb

  Niestacjonarne (w weekendy)

  Poziom

  Jednolite, magisterskie (5-letnie)

  Język wykładowy

  polski

  Lokalizacja

  Pułtusk

  Aby przejść do formularza aplikacyjnego, wybierz parametry interesujących Cię studiów

  Uczelnia realizuje projekty
  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.