Strona główna / Uczelnia / Kadra / dr hab. Ewa Wiśniewska

dr hab. Ewa Wiśniewska

E-mail: e.wisniewska1@vistula.edu.pl
Wydział: Humanistyczny
Kierunek kształcenia: Pedagogika/Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Doktor  habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie  pedagogika, prof. uczelni w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. 

Dorobek naukowy: cztery autorskie pozycje książkowe (Zakłady kształcenia nauczycieli w Płocku, 2004; Projekt jako metoda edukacyjna w teorii i praktyce kształcenia elementarnego, 2013; Teoria i praktyka kształcenia nauczycieli w Polsce w wymiarze europejskim, 2014: Praca wychowawcza nauczyciela, 2020), ponad pięćdziesiąt artykułów z zakresu pedeutologii, historii wychowania i myśli pedagogicznej, pedagogiki, andragogiki,  edukacji wczesnoszkolnej opublikowanych na łamach zagranicznych (ukraińskich), ogólnopolskich i regionalnych czasopism pedagogicznych oraz współredakcja naukowa pięciu prac zbiorowych.

Doświadczenie zawodowe: nauczycielka nauczania początkowego w szkole podstawowej (1985-1996); nauczyciel wykładowca/metodyk w Kolegium Nauczycielskim w Płocku (1996-2000); nauczyciel akademicki w AH im. A. Gieysztora w Pułtusku (2006-2010) oraz w Mazowieckiej Uczelni Publicznej (wcześniej PWSZ) w Płocku od 2000r. do chwili obecnej, ekspert MEN ds. stopni awansu zawodowego nauczycieli (2000-2010).

Zainteresowania dydaktyczne/badawcze:

• Pedagogika;
• Dydaktyka;
• Andragogika;
• Historia wychowania,
• Teoria wychowania;
• Pedeutologia;
• Pedagogika porównawcza;
• Systemy kształcenia nauczycieli oraz problematyka szkolnictwa wyższego w Polsce i w Europie
• Edukacja dzieci młodszych.

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ekonomia Filologia angielska Zarządzanie Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Grafika Zarządzanie MBA Women in Leadership Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Ekonomia Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Rzeczoznawstwo pojazdów, maszyn i urządzeń Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Full-Stack Data Science Program Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Cyberbezpieczeństwo dla informatyków Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i niezawodnością w biznesie i w administracji Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Ekonomia online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Filologia hiszpańska Filologia hiszpańska Grafika Stosunki międzynarodowe online Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe online Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +42

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.