UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Kierunki studiów / Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Jednolite, magisterskie (5-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Pułtusk

Liczba specjalności

1

Cena od

4000 zł / rok

Aplikuj online Pobierz program
Image for Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

O studiach

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku, filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, to 5-letnie jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym. Ich celem jest przygotowanie nauczycieli z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi niezbędnymi we wczesnej edukacji, opartej na współczesnych koncepcjach kształcenia i wychowania. 

W trakcie studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna zdobędziesz pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii, socjologii, etyki, pedagogiki, dydaktyki i metodyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Nabędziesz także umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy dla zrozumienia procesów rozwoju, socjalizacji i wychowania dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu praktycznym pozwolą ci poznać proces nauczania – uczenia się. Jest to niezbędne do nabycia umiejętności efektywnej organizacji procesu dydaktycznego, wychowawczego, opiekuńczego oraz terapeutycznego w przedszkolach i edukacji wczesnoszkolnej, tj. w klasach I-III szkoły podstawowej. Poznasz i zrozumiesz koncepcje teoretyczne dotyczące biopsychicznych i społecznych uwarunkowań rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, metody i formy pracy dydaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej i terapeutycznej z takimi dziećmi. Posiądziesz wiedzę teoretyczną o wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów oraz indywidualizacji pracy z uczniem a także rozwiniesz umiejętność stosowania tej wiedzy w praktyce. Zrozumiesz przy tym potrzebę poszanowania różnorodności kulturowej, religijnej, narodowościowej i światopoglądowej w praktycznych działaniach pedagogicznych. 

Wybierając studia magisterskie Pedagogika przedszkolna w wczesnoszkolna o profilu praktycznym poznasz prawidłowości przebiegu i możliwości zakłóceń w procesach komunikacji i nauczysz się je eliminować, również w obszarze współpracy przedszkola i szkoły ze środowiskiem rodzinnym dziecka oraz z instytucjami edukacyjnymi, które w środowisku lokalnym realizują funkcje opiekuńcze i terapeutyczne w zakresie wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.

Będziesz sprawnie posługiwać się warsztatem diagnostycznym i metodycznym w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Nauczysz się diagnozować i rozwijać indywidualne możliwości dziecka, dobierać i konstruować środki dydaktyczne stymulujące rozwój intelektualny, językowy, emocjonalny, społeczny, fizyczny, etyczny i estetyczny dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Poznasz również zasady współczesnej dydaktyki, w tym nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem technologii informatycznej. Posiądziesz umiejętność projektowania i prowadzenia działań profilaktycznych i kompensacyjnych, wspierając wszechstronny rozwój dziecka. Rozwiniesz kompetencje w zakresie organizowania życia społecznego na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracy z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną. 

W toku nauki zyskasz umiejętność diagnozy pedagogicznej oraz projektowania strategii działań pedagogicznych, m.in. tworzenia programów oddziaływań pedagogicznych przeznaczonych dla wychowanków i/lub uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz projektowania i prowadzenia działań pedagogicznych. Nauczysz się rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia dziecka lub ucznia, planować, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia, wychowania i wspomagania.

Jako absolwent studiów magisterskich Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna zyskasz gotowość do kształcenia systemem zintegrowanym. Nauczysz się prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy etyczne związane z pracą nauczyciela, rozumiejąc szerszy kontekst procesów społecznych. 

To specjalność, dzięki której zdobędziesz profesjonalne przygotowanie do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz nauczyciela w klasach I – III szkoły podstawowej. Zyskasz aktualną wiedzę z zakresu m.in. pedagogiki, psychologii (w tym psychologii rozwojowej dziecka) oraz dydaktyki połączonej z nowoczesnymi rozwiązaniami praktycznym. Program studiów uwzględnienia szeroki zakres kompetencji współczesnego nauczyciela, również w obszarze pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi a także w obszarze pracy z dziećmi z innego kręgu kulturowego w przedszkolu lub szkole.

Program studiów

Program studiów został opracowany zgodnie z wytycznymi reformy szkolnictwa wyższego i nauki oraz standardami kształcenia nauczycieli. W jego ramach zrealizujesz program praktyk pedagogicznych i rozpoznasz własne kompetencje zawodowe. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności o charakterze wspierającym rozwój dziecka. Rozwiniesz też interdyscyplinarną wiedzę o świecie umożliwiającą skuteczną realizacje misji nauczycielskiej.

Atuty studiów

Specjalistyczna wiedza

Studia te pozwolą ci zdobyć gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu pedagogiki. Zyskasz umiejętności stymulowania wszechstronnego rozwoju dzieci. Otrzymasz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli.

Specjalistyczna wiedza

Gotowość zawodowa

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie – przygotują cię do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach edukacyjnych i prowadzenia zajęć wynikających z podstawy programowej w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.

Gotowość zawodowa

Program dostosowany do aktualnych potrzeb i oczekiwań rynku pracy

Program studiów jest efektem konsultacji z praktykami, w tym również absolwentami kierunku pedagogika oraz współpracy ze środowiskową radą konsultacyjną.

Program dostosowany do aktualnych potrzeb i oczekiwań rynku pracy

Profesjonalna kadra

Zajęcia są prowadzone przez wykładowców z doświadczeniem eksperckim, która realizuje systematycznie badania w obszarach swoich specjalizacji oraz stale rozwija swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne.

Profesjonalna kadra

Przyjazna atmosfera

W trakcie studiów możesz skorzystać z bezpośredniego i pośredniego wsparcia kadry w działaniach w obszarze naukowym, organizacyjnym, zawodowym i prospołecznym.

Przyjazna atmosfera

Kariera

Perspektywy zawodowe

Kwalifikacje absolwenta kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu praktycznym umożliwiają zatrudnienie na stanowisku:

 • nauczyciela wychowania przedszkolnego (przedszkola, oddziały przedszkolne, punkty przedszkolne, integracyjne oddziały przedszkolne);
 • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (szkoły podstawowe, klasy I-III, klasy integracyjne);
 • nauczyciela w świetlicy szkolnej, w szkołach funkcjonujących na terenie szpitala i sanatorium, w ramach edukacji domowej i nauczania indywidualnego lub indywidualnej praktyki edukacyjnej.

Staże i praktyki studenckie

Te studia to doskonała okazja do zdobycia teoretycznej, ale również praktycznej wiedzy. Cenne doświadczenie zyskasz, podejmując praktyki i staże. Zrealizujesz je w wiodących firmach, z którymi współpracujemy. Dzięki temu postawisz pierwsze kroki w zawodzie i wzbogacisz swoje CV. Odkryjesz specyfikę pracy w wybranym przez ciebie obszarze. Poznasz ludzi i nawiążesz cenne kontakty. To doświadczenie otworzy przed tobą wiele zawodowych możliwości. Zdobędziesz ekscytującą i bardzo dobrze płatną pracę.

Cennik

Rekrutacja na studia stacjonarne w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/24 nie jest obecnie prowadzona. Zapraszamy na studia stacjonarne w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie oraz na studia online: https://vistula.edu.pl/oferta-edukacyjna/online/

Jak obniżyć opłaty za studia?

Uczelnie Vistula oferują bogaty system stypendialny, który pozwoli ci realnie obniżyć koszty nauki. Możesz ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz o zapomogę. Oferujemy także różne promocje. Możesz z nich skorzystać.

Sprawdź dostępne opcje
Jak obniżyć opłaty za studia?

Kadra

Image for dr Małgorzata Gogolewska-Tośka

dr Małgorzata Gogolewska-Tośka

dr hab. Ewa Wiśniewska

Często pytacie nas o…

Jak złożyć aplikację online?

W celu złożenia aplikacji online należy kliknąć na przycisk APLIKUJ ONLINE, który widoczny jest na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również do zapoznania się z zakładką REKRUTACJA, gdzie szczegółowo wyjaśnione są poszczególne etapy rekrutacji.

Gdzie mogę znaleźć cennik studiów?

Cennik studiów dostępny jest na stronach dotyczących poszczególnych kierunków, jak również w zakładce WAŻNE DOKUMENTY – OPŁATY ZA STUDIA.

Czy są jakieś promocje dla nowych kandydatów?

Tak, zapraszamy do zakładki KANDYDAT- OFERTY SPECJALNE, gdzie można znaleźć szczegóły, dotyczące aktualnych promocji dla nowych kandydatów na studia.

Jestem studentem, czy mogę zapłacić za studia na Uczelni?

Nie, płatności za studia można dokonywać wyłącznie na konto Uczelni. Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym linkiem:

https://pultusk.vistula.edu.pl/student/sprawy-studenckie/kwestura/

Chcę otrzymać zwrot pieniędzy, jak to zorganizować?

Napisz na adres: refund@vistula.edu.pl. Zapoznaj się także z treścią umowy, §4, streszczenie 8-16.

Jestem studentem, chcę opłacić kolejny semestr/rok.

Napisz na adres: kwestura@vistula.edu.pl ze swojego studenckiego konta pocztowego i poproś o fakturę. Wszystkie informacje o kolejnych płatnościach dostępne są w systemie USOS na koncie studenta.

Gdzie znajdę informację na temat sesji egzaminacyjnej?

Terminy sesji egzaminacyjnej podane są w organizacji roku akademickiego na: https://pultusk.vistula.edu.pl/student/organizacja-roku-akademickiego/ Każdy wykładowca ma obowiązek poinformować studenta o terminie egzaminu/zaliczenia.

Gdzie znajdę plan zajęć?

Plan zajęć znajduje się w USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Link do USOSweb znajduje się na stronie www Uczelni, w zakładce Intranet. Każdy student po zalogowaniu się widzi swój indywidualny plan.

Gdzie mogę odebrać swoją legitymację?

Legitymację studencką należy odebrać w Dziekanacie.

Sprawdź pełne FAQ dotyczące naszych uczelni

Przejdź do FAQ

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie
wyślij je do Działu Rekrutacji za pomocą formularza

  Twoje imię i nazwisko

  Twój e-mail

  Twój Numer telefonu

  Treść wiadomości

  Dodaj załącznikEdytuj

  Dział Rekrutacji

  Godziny pracy:
  Poniedziałek – piątek 8:00-15:00

  Dział Rekrutacji

  Pokój:
  8

  Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować

  Finanse i rachunkowość

  Finanse i rachunkowość

  Tryb

  Niestacjonarne (w weekendy)

  Poziom

  I stopnia, licencjackie (3-letnie)

  Język wykładowy

  polski

  Lokalizacja

  Pułtusk

  Politologia

  Politologia

  Tryb

  Niestacjonarne (w weekendy)

  Poziom

  II stopnia, magisterskie (2-letnie)

  Język wykładowy

  polski

  Lokalizacja

  Pułtusk

  Bezpieczeństwo narodowe

  Bezpieczeństwo narodowe

  Tryb

  Niestacjonarne (w weekendy)

  Poziom

  I stopnia, licencjackie (3-letnie)

  Język wykładowy

  polski

  Lokalizacja

  Pułtusk

  Pedagogika

  Pedagogika

  Tryb

  Niestacjonarne (w weekendy)

  Poziom

  II stopnia, magisterskie (2-letnie)

  Język wykładowy

  polski

  Lokalizacja

  Pułtusk

  Historia

  Historia

  Tryb

  Niestacjonarne (w weekendy)

  Poziom

  II stopnia, magisterskie (2-letnie)

  Język wykładowy

  polski

  Lokalizacja

  Pułtusk

  Administracja

  Administracja

  Tryb

  Niestacjonarne (w weekendy)

  Poziom

  I stopnia, licencjackie (3-letnie)

  Język wykładowy

  polski

  Lokalizacja

  Pułtusk

  Pedagogika

  Pedagogika

  Tryb

  Niestacjonarne (w weekendy)

  Poziom

  I stopnia, licencjackie (3-letnie)

  Język wykładowy

  polski

  Lokalizacja

  Pułtusk

  Historia

  Historia

  Tryb

  Niestacjonarne (w weekendy)

  Poziom

  I stopnia, licencjackie (3-letnie)

  Język wykładowy

  polski

  Lokalizacja

  Pułtusk

  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  Tryb

  Niestacjonarne (w weekendy)

  Poziom

  Jednolite, magisterskie (5-letnie)

  Język wykładowy

  polski

  Lokalizacja

  Pułtusk

  Aby przejść do formularza aplikacyjnego, wybierz parametry interesujących Cię studiów

  Uczelnia realizuje projekty
  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.