Strona główna / Uczelnia / Kadra / dr Grażyna Cęcelek

dr Grażyna Cęcelek

E-mail: g.cecelek@vistula.edu.pl
Wydział: Humanistyczny
Kierunek kształcenia: Pedagogika

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (stopień naukowy uzyskany na Uniwersytecie Warszawskim), profesor Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego: pedagog, nauczyciel akademicki, specjalista z zakresu umiejętności psychospołecznych; autorka i współredaktorka monografii pedagogicznych i podręczników akademickich oraz ponad 100 artykułów naukowych z pogranicza pedagogiki społecznej, opiekuńczo-wychowawczej, a także z obszaru edukacji włączającej, edukacji permanentnej, e-edukacji, pedagogiki medialnej, doradztwa edukacyjno-zawodowego i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego – opublikowanych w polskich i zagranicznych periodykach i monografiach naukowych.

Pełniła funkcję prodziekana Wydziału Pedagogicznego w MWSH-P w Łowiczu; kierownik studiów podyplomowych: Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe oraz Zarządzanie Oświatą; współautorka projektu kształcenia nauczycieli na poziomie magisterskim; absolwentka wielu kierunków studiów podyplomowych, m.in. „Zarządzanie Oświatą”, „Doradztwo zawodowe i personalne”, „Oligofrenopedagogika”; absolwentka oraz prowadząca wielu różnych form szkoleń i kursów doskonalących umiejętności i kompetencje o charakterze psychologiczno-pedagogicznym.

Zainteresowania dydaktyczne/badawcze:

• środowiskowe uwarunkowania rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży,
• pedagogiczne aspekty funkcjonowania podstawowych środowisk wychowawczych,
• organizowanie i przetwarzanie środowiska życia człowieka,
• psychospołeczne aspekty wykluczenia społecznego,
• bariery w dostępie do edukacji oraz instrumenty wyrównywania szans edukacyjnych,
• bezpieczeństwo społeczne dzieci i młodzieży,
• funkcjonowanie szkoły uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych,
• uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku szkolnym,
• rola nauczyciela we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej,
• kompetencje społeczne nauczyciela,
• edukacja permanentna,
• kształcenie na odległość,
• mass media jako dominująca przestrzeń życiowa dzieci i młodzieży,
• zagadnienia związane z nowoczesną dydaktyką wykorzystującą formuły e-learning oraz blended learning w procesie edukacji,
• pedagogika medialna,
• doradztwo zawodowe i personalne (zwłaszcza w formie on-line).

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.