UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Uczelnia / Struktura uczelni

Struktura uczelni

Władze Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Senat Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Struktura Uczelni

Centrum Naukowo-Badawcze

Grupa Uczelni Vistula jest krajowym liderem w dziedzinie umiędzynarodowienia wśród wszystkich uczelni w Polsce. Uczelnie składają się z wybitnych ekspertów i badaczy, którzy mają rzeczywisty wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

W Akademii Finansów i Biznesu Vistula prace badawcze toczą się w ramach Centrum Naukowo-Badawczego, w skład którego wchodzi pięć jednostek organizacyjnych: Instytut Badań w dyscyplinie Ekonomia i Finanse, Instytut Badań w dyscyplinie Nauki o Polityce i Administracji, Instytut Badań w dyscyplinie Historia, Instytut Badań w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości, Instytut Badań Azjatyckich.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula otrzymała prestiżowy tytuł „HR Excellence in Research”. Jak podkreśla portal EURAXESS, „Nagroda ‘HR Excellence in Research’ daje publiczne uznanie instytucjom badawczym, które poczyniły postępy w dostosowywaniu swojej polityki zasobów ludzkich do zasad określonych w Europejskiej ‘Karcie i Kodeksie’”. Konsekwentnie, Akademia jest głęboko zaangażowana „we wdrażanie sprawiedliwych i przejrzystych procedur rekrutacji i oceny naukowców”. Otrzymując od Komisji Europejskiej prestiżową nagrodę HR Excellence in Research, Akademia dąży do przestrzegania najwyższych standardów jakościowych, nie tylko w prowadzeniu badań, ale także w rekrutacji nowego personelu naukowego, szkoleniu, a także ocenie naukowców.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula została również wyróżniona przez Eurostat jako uznana jednostka badawcza. Dzięki temu nasi pracownicy uzyskali prawo ubiegania się o dostęp do poufnych danych Eurostatu i wykorzystywania ich w swoich badaniach.

Instytut Badań w dyscyplinie Ekonomia i Finanse

Do Instytutu należą pracownicy naukowi i doktoranci kierunków ekonomia oraz finanse i rachunkowość Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych.

Sprawdź

Instytut Badań w dyscyplinie Nauki o Polityce i Administracji

Instytut rozpoczął działalność w roku akademickim 2019/2020. Tworzą go byli pracownicy Instytutu Stosunków Międzynarodowych, który zakończył działalność w związku z nową klasyfikacją dyscyplin badawczych oraz politolodzy z Filii w Pułtusku – Akademii im. Aleksandra Gieysztora.

Czytaj mniej

Instytut Badań w dyscyplinie Nauki o Polityce i Administracji

Instytut rozpoczął działalność w roku akademickim 2019/2020. Tworzą go byli pracownicy Instytutu Stosunków Międzynarodowych, który zako…

Czytaj więcej
Sprawdź

Instytut Badań w dyscyplinie Historia

  • historia Mazowsza od średniowiecza do XX wieku
  • historia i archeologia wczesnego średniowiecza
  • średniowieczna historia Europy środkowo-wschodniej
  • edukacja historyczna i muzealna
  • chrześcijaństwo w Polsce X-XX wiek
Czytaj mniej

Instytut Badań w dyscyplinie Historia

  • historia Mazowsza od średniowiecza do XX wieku
  • historia i archeologia wczesnego średniowiecza
  • średniowieczna historia Europy środkowo-wschodniej
  • edukacja hist…
Czytaj więcej
Sprawdź

Instytut Badań w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Do zadań Instytutu należy w szczególności: analiza współczesnych uwarunkowań działania i zarządzania organizacjami oraz inicjowanie badań naukowych w tym zakresie, kształcenie i doskonalenie kadry naukowo-dydaktycznej, przygotowywanie publikacji książkowych, artykułów, ekspertyz, upowszechnianie wiedzy z zakresu swojej działalności, współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Czytaj mniej

Instytut Badań w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Do zadań Instytutu należy w szczególności: analiza współczesnych uwarunkowań działania i zarządzania organizacjami oraz inicjowanie badań …

Czytaj więcej
Sprawdź

Instytut Badań Azjatyckich

Instytut Badań Azjatyckich (Asia Research Institute) powstał w 2017 r. (początkowo pod nazwą „Centrum Badań Azjatyckich”) jako nowa jednostka badawcza Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Jego powstanie odzwierciedlało potrzebę intensyfikacji badań nad Azją, Dalekim Wschodem i w szczególności nad Chinami – wschodzącą potęgą gospodarki światowej.

Czytaj mniej

Instytut Badań Azjatyckich

Instytut Badań Azjatyckich (Asia Research Institute) powstał w 2017 r. (początkowo pod nazwą „Centrum Badań Azjatyckich”) jako nowa jednostka badawcza Akademii Finansów i…

Czytaj więcej
Sprawdź
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Filologia hiszpańska Filologia hiszpańska Grafika Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +45

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.