Strona główna / Kierunki studiów / Historia

Historia

Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Pułtusk

Liczba specjalności

4

Cena od

3500 zł / rok

Aplikuj online Pobierz program
Image for Historia

O studiach

Wszystko, co dzieje się wokół nas, jest skutkiem wcześniejszych wydarzeń. Przed historią nie da się uciec. Historia – studia magisterskie II stopnia w Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku, filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, są adresowane do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę historyczną i ogólnohumanistyczną. W ich trakcie rozwiniesz wcześniej osiągnięte kompetencje do poziomu umożliwiającego prowadzenie badań naukowych. Wieńcząca studia praca końcowa jest zaś pierwszą próbką podjęcia i skutecznego przeprowadzenia oryginalnego dzieła badawczego. Konwersatoria i translatoria językowe, rozbudowany blok zajęć seminaryjnych i proseminaryjnych do wyboru, umożliwią ci realizację indywidualnych zainteresowań badawczych.

Po studiach II stopnia na kierunku Historia możesz kontynuować naukę na poziomie doktoratów w dziedzinie nauk humanistycznych. Zyskasz też gotowość do podjęcia aktywności zawodowej na polskim rynku pracy przede wszystkim w obszarze muzealnictwa, archiwistyki, regionalistyki, kultury, edukacji, ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem Mazowsza, ale także – dzięki rozwijaniu uniwersalnych umiejętności – w innych sektorach gospodarki.
W ramach specjalności nauczycielskiej możesz podjąć aktywność zawodową na polskim rynku pracy jako nauczyciel historii we wszystkich typach szkół.

Podczas studiów II stopnia na kierunku Historia w Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku, filii warszawskiej Akademii Finansów i Biznesu Vistula zdobędziesz pogłębione umiejętności warsztatowe, niezbędne dla historyka. Rozwiniesz także zdolności samodzielnego zdobywania, porządkowania i weryfikowania informacji, analizy zebranych danych i formułowania wniosków ogólnych, prezentowania własnego zdania i rzeczowego argumentowania, przygotowywania tekstów naukowych, popularnonaukowych, sprawozdań i notatek o charakterze roboczym. 

Zyskasz biegłość w pracy zespołowej, inicjowaniu zadań oraz formułowaniu problemów do rozwiązania, a także w planowaniu i zarządzaniu czasem. W zakresie kompetencji społecznych rozwiniesz poczucie odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe, postawę otwartości i tolerancji, wykorzystywania historii jako nauki w różnego rodzaju funkcjach i potrzebach na poziomie życia społecznego. 

Magisterskie studia historyczne w Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku pozwolą ci nabyć pogłębioną wiedzę faktograficzną i interpretacyjną z poszczególnych epok a także umiejętności heurystyczne i hermeneutyczne z uwzględnieniem specyfiki badawczej poszczególnych epok historycznych i historii powszechnej, Polski oraz regionalnej. To pozwoli ci podjąć pracę naukowo-badawczą pod kierunkiem mistrza naukowego. 

Jeśli chcesz zostać nauczycielem, zyskasz przewidziane prawem pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela historii we wszystkich typach szkół. Posiądziesz wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne wymagane od nauczyciela historii. Zyskasz też kompetencje merytoryczne oraz warsztat naukowy pozwalający na podjęcie projektów badawczych związanych z poznaniem i krzewieniem wartości dziedzictwa kulturowego w społeczności, w której funkcjonujesz. 

UWAGA!
Istnieje możliwość podjęcia studiów II stopnia na kierunku Historia po innych pokrewnych kierunkach studiów humanistycznych lub społecznych, pod warunkiem wskazania przez dyrektora kierunku przedmiotów do uzupełnienia (wykład, ćwiczenia i nauki pomocnicze historii z epoki, którą zajmuje się student na seminarium magisterskim). 

To specjalność, która pozwala połączyć zainteresowania historyczne z pasją poszukiwania i odkrywania wciąż nowych materialnych śladów oraz pamiątek minionych epok. Pogłębisz wiedzę z zakresu archeologii oraz weźmiesz udział w badaniach terenowych, w procedurach opracowania zabytków archeologicznych i ich ekspozycji muzealnej. Zajęcia przewidują także udział w objazdach naukowych. Stwarzają możliwości podjęcia zatrudnienia w działach archeologicznych i firmach prowadzących badania. 

To specjalność, która otwiera szerokie możliwości zatrudnienia w muzealnictwie, placówkach zajmujących się ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego oraz w archiwach, również zakładowych. Poznasz dzieje archiwów i muzealnictwa, struktury organizacyjne państwowej służby archiwalnej i muzeów oraz ich funkcje społeczne. Zdobędziesz wiedzę dotyczącą organizacji i metodyki poszukiwań genealogicznych. Poznasz systemy informatyczne w archiwach i aktualne standardy archiwizacji. Zajęcia warsztatowe odbywają się w muzeach i galeriach, a objazdy naukowe – w kraju i za granicą. 

Historia wojskowości ciągle stanowi przedmiot głębokich zainteresowań wielu adeptów studiów historycznych. Wychodząc im naprzeciw oferujemy specjalizację realizowaną przez grupę wybitnych wykładowców. Dzięki nim zyskasz wiedzę oraz umiejętności niezbędne do badania wojen i wojskowości w poszczególnych epokach. Poznasz metody badawcze, źródła oraz sposoby ich interpretacji. Odkryjesz tajemnice uzbrojenia, techniki i logistyki wojennej. Przestudiujesz rozwój myśli wojskowej. Dzięki obligatoryjnemu uczestnictwu w objeździe naukowym zyskasz umiejętności pozwalające na podjęcie własnych badań archiwalnych i terenowych.

Specjalność nauczycielska jest prowadzona wyłącznie jako kontynuacja studiów I stopnia dla nauczycieli posiadających już uprawnienia do nauczania historii w szkole podstawowej. Program, zgodnie z aktualnymi standardami kształcenia nauczycieli, przewiduje realizację modułów dających kwalifikacje do nauczania przedmiotu historia.  

Program

Program studiów II stopnia na kierunku Historia pozwoli ci zdobyć szeroką i interdyscyplinarną wiedzę humanistyczną z zakresu historii, a także innych nauk humanistycznych i społecznych. Poznasz procesy i mechanizmy polityczne, społeczne i gospodarcze od starożytności po współczesność. Otrzymasz przygotowanie merytoryczne i warsztatowe służące do prowadzenia badań historycznych i realizowania zadań w zakresie dydaktyki historii oraz propagowania wiedzy historycznej.

Atuty studiów

Specjalistyczna wiedza

Studia historyczne II stopnia pozwolą ci pogłębić wiedzę z zakresu historii Polski i historii powszechnej oraz nauk pomocniczych historii. Rozwiniesz warsztat badawczy historyka i kompetencje przydatne na rynku pracy.

Specjalistyczna wiedza

Krytyczne myślenie

Zyskasz umiejętności analizy danych, stawiania hipotez i rozwiązywania problemów. Nauczysz się wnioskowania na podstawie dostępnych przesłanek.

Krytyczne myślenie

Gotowość zawodowa

Zyskasz wszechstronne przygotowanie do pracy w placówkach naukowo-badawczych, muzealnych, w archiwach, wydawnictwach itp. Możesz też uczyć historii w szkołach objętych systemem oświaty.

Gotowość zawodowa

Profesjonalna kadra

Zajęcia są prowadzone przez wykładowców z doświadczeniem eksperckim, którzy realizują systematycznie badania w obszarach swoich specjalizacji oraz stale rozwija swoją wiedzę.

Profesjonalna kadra

Przyjazna atmosfera

W trakcie studiów możesz skorzystać z bezpośredniego i pośredniego wsparcia kadry w działaniach w obszarze naukowym, organizacyjnym, zawodowym i prospołecznym.

Przyjazna atmosfera

Kariera

Perspektywy zawodowe

SPECJALNOŚĆ ARCHEOLOGICZNA

SPECJALNOŚĆ ARCHEOLOGICZNA

 • udział w wykopaliskach archeologicznych;
 • opracowywanie zabytków;
 • praca w działach archeologicznych i badawczych muzeów;
 • praca w instytucjach zajmujących się̨ promocją i ochroną dziedzictwa kultury.
SPECJALNOŚC HISTORIA WOJSKOWOŚCI

SPECJALNOŚC HISTORIA WOJSKOWOŚCI

 

 • muzea o profilu wojskowym;
 • archiwa o profilu wojskowym; 
 • działalność ekspercka na rynku kolekcjonerskim i antykwarycznym;
 • wydawnictwa o profilu wojskowym;
 • redakcje o profilu wojskowym;
 • działalność szkoleniowa w jednostkach i instytucjach wojska i policji.
SPECJALNOŚĆ ARCHIWALNO-MUZEALNA

SPECJALNOŚĆ ARCHIWALNO-MUZEALNA

 • archiwa państwowe;
 • archiwa zakładowe;
 • instytucje państwowe działające w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego;
 • instytucje samorządowe działające w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego;
 • muzea wszystkich typów;
 • wydawnictwa naukowe;
 • redakcje czasopism.
SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA

 • nauczyciel historii w szkołach ponadpodstawowych.

Staże i praktyki studenckie

Te studia to doskonała okazja do zdobycia teoretycznej, ale również praktycznej wiedzy. Cenne doświadczenie zyskasz, podejmując praktyki i staże. Zrealizujesz je w wiodących firmach, z którymi współpracujemy. Dzięki temu postawisz pierwsze kroki w zawodzie i wzbogacisz swoje CV. Odkryjesz specyfikę pracy w wybranym przez ciebie obszarze. Poznasz ludzi i nawiążesz cenne kontakty. To doświadczenie otworzy przed tobą wiele zawodowych możliwości. Zdobędziesz ekscytującą i bardzo dobrze płatną pracę.

Cennik

Rekrutacja na studia stacjonarne w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23 nie jest obecnie prowadzona. Zapraszamy na studia stacjonarne w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie oraz na studia online: https://vistula.edu.pl/oferta-edukacyjna/online/

Kadra

dr hab. Władysław Duczko

dr hab. Marian Dygo

dr Dariusz Faszcza

Image for dr Jacek Konik

dr Jacek Konik

Image for dr hab. Radosław Lolo

dr hab. Radosław Lolo

Krzysztof Łukawski

dr Beata Michalec

dr Marta Milewska

prof. dr hab. Janusz Szczepański

dr hab. Jolanta Załęczny

Image for dr hab. Bożena Józefów-Czerwińska

dr hab. Bożena Józefów-Czerwińska

Jak obniżyć opłaty za studia?

Uczelnie Vistula oferują bogaty system stypendialny, który pozwoli ci realnie obniżyć koszty nauki. Możesz ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz o zapomogę. Oferujemy także różne promocje. Możesz z nich skorzystać.

Sprawdź dostępne opcje
Jak obniżyć opłaty za studia?

Często pytacie nas o…

Jak złożyć aplikację online?

W celu złożenia aplikacji online należy kliknąć na przycisk APLIKUJ ONLINE, który widoczny jest na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również do zapoznania się z zakładką REKRUTACJA, gdzie szczegółowo wyjaśnione są poszczególne etapy rekrutacji.

Gdzie mogę znaleźć cennik studiów?

Cennik studiów dostępny jest na stronach dotyczących poszczególnych kierunków, jak również w zakładce WAŻNE DOKUMENTY – OPŁATY ZA STUDIA.

Czy są jakieś promocje dla nowych kandydatów?

Tak, zapraszamy do zakładki KANDYDAT- OFERTY SPECJALNE, gdzie można znaleźć szczegóły, dotyczące aktualnych promocji dla nowych kandydatów na studia.

Jestem studentem, czy mogę zapłacić za studia na Uczelni?

Nie, płatności za studia można dokonywać wyłącznie na konto Uczelni. Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym linkiem:

https://pultusk.vistula.edu.pl/student/sprawy-studenckie/kwestura/

Chcę otrzymać zwrot pieniędzy, jak to zorganizować?

Napisz na adres: refund@vistula.edu.pl. Zapoznaj się także z treścią umowy, §4, streszczenie 8-16.

Jestem studentem, chcę opłacić kolejny semestr/rok.

Napisz na adres: kwestura@vistula.edu.pl ze swojego studenckiego konta pocztowego i poproś o fakturę. Wszystkie informacje o kolejnych płatnościach dostępne są w systemie USOS na koncie studenta.

Gdzie znajdę informację na temat sesji egzaminacyjnej?

Terminy sesji egzaminacyjnej podane są w organizacji roku akademickiego na: https://pultusk.vistula.edu.pl/student/organizacja-roku-akademickiego/ Każdy wykładowca ma obowiązek poinformować studenta o terminie egzaminu/zaliczenia.

Gdzie znajdę plan zajęć?

Plan zajęć znajduje się w USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Link do USOSweb znajduje się na stronie www Uczelni, w zakładce Intranet. Każdy student po zalogowaniu się widzi swój indywidualny plan.

Gdzie mogę odebrać swoją legitymację?

Legitymację studencką należy odebrać w Dziekanacie.

Sprawdź pełne FAQ dotyczące naszych uczelni

Przejdź do FAQ

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie
wyślij je do Działu Rekrutacji za pomocą formularza

  Twoje imię i nazwisko
  Twój e-mail
  Twój Numer telefonu
  Treść wiadomości
  Dodaj załącznikEdytuj

  Dział Rekrutacji

  Godziny pracy:
  Poniedziałek – piątek 8:00-15:00

  Dział Rekrutacji

  Pokój:
  8

  Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować

  Politologia

  Politologia

  Tryb

  Niestacjonarne (w weekendy)

  Poziom

  II stopnia, magisterskie (2-letnie)

  Język wykładowy

  polski

  Lokalizacja

  Pułtusk

  Pedagogika

  Pedagogika

  Tryb

  Niestacjonarne (w weekendy)

  Poziom

  I stopnia, licencjackie (3-letnie)

  Język wykładowy

  polski

  Lokalizacja

  Pułtusk

  Aby przejść do formularza aplikacyjnego, wybierz parametry interesujących Cię studiów

  Uczelnia realizuje projekty
  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Ekonomia Filologia angielska Zarządzanie Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Grafika Zarządzanie MBA Women in Leadership Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Ekonomia Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Rzeczoznawstwo pojazdów, maszyn i urządzeń Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Full-Stack Data Science Program Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Cyberbezpieczeństwo dla informatyków Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i niezawodnością w biznesie i w administracji Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Ekonomia online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Filologia hiszpańska Filologia hiszpańska Grafika Stosunki międzynarodowe online Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe online Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +42

  Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.