Strona główna / Kierunki studiów / Politologia

Politologia

Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Pułtusk

Liczba specjalności

2

Cena od

3600 zł / rok

Image for Politologia

REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024 NA STUDIA II STOPNIA KIERUNKU POLITOLOGIA NIE JEST OBECNIE PROWADZONA

O studiach

Politologia to interdyscyplinarne studia II stopnia w Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku – filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, dzięki którym zdobędziesz usystematyzowaną wiedzę z zakresu przedmiotów politologicznych oraz zyskasz teoretyczne i praktyczne przygotowanie w obszarze wybranej specjalności. Poznasz mechanizmy władzy. Zyskasz wiedzę o zjawiskach i procesach społeczno-politycznych zachodzących we współczesnym świecie – na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym. Zdobędziesz umiejętność zbierania i przetwarzania informacji, skutecznej komunikacji z otoczeniem i kierowania zespołami. 

W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021 kierunek Politologia prowadzony przez Akademię im. A. Gieysztora w Pułtusku, filię Akademii Finansów i Biznesu Vistula, zyskał najwyższą notę wśród uczelni niepublicznych prowadzących takie studia.

Jeżeli więc jesteś osobą kreatywną i przedsiębiorczą a przy tym wiążesz swoją przyszłość z pracą w administracji publicznej – rządowej lub samorządowej, instytucjach międzynarodowych lub w organach partii politycznych, to studia na kierunku Politologia w Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku są właśnie dla ciebie.

W trakcie studiów II stopnia na kierunku Politologia zyskasz kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu nauk o polityce. W przekazywaniu wiedzy punktem wyjścia jest wiedza ogólna z dziedziny nauk społecznych. Jako politolog zyskasz umiejętności twórczego, innowacyjnego rozwiązywania problemów społeczno–politycznych, w tym podejmowania działań związanych z wdrażaniem programów w sytuacjach kryzysowych i kształtowania poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli.                                

Studia na kierunku Politologia przygotują cię do rozumienia zjawisk i procesów politycznych oraz analizowania zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych a innych podmiotów życia społecznego. W ramach kierunku możesz realizować jedną z dwóch specjalności. Do wyboru masz administrację publiczną lub bezpieczeństwo publiczne.

Jaka praca czeka cię po politologii? Zakres wiedzy i kwalifikacji pozwoli ci podejmować decyzje polityczne. Zyskasz gotowość do o pracy w administracji publicznej – rządowej i samorządowej, w organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach międzynarodowych oraz w mediach. Znajdziesz zatrudnienie również w służbach mundurowych oraz organizacjach i instytucjach działających na rzecz bezpieczeństwa. 

Absolwenci Politologii (studia magisterskie) są świadomi konieczności ustawicznego kształcenia i przygotowani do dalszego etapu rozwoju zawodowego. Potwierdza to ich udział w dalszym etapie kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Specjalności na kierunku Politologia

To specjalność adresowana do osób, które swoją przyszłość zawodową chcą związać z administracją rządową, samorządową lub organizacjami pozarządowymi. Zyskasz umiejętności potrzebne do zarządzania instytucjami w różnych aspektach ich działalności. Nauczysz się postępować zgodnie z zasadami i procedurami kontroli wewnętrznej i zewnętrznej administracji oraz analizować kompetencje organów centralnych i terenowych administracji rządowej. Poznasz i zrozumiesz przepisy ustrojowego prawa administracyjnego i zastosujesz je w praktyce.

Ta specjalność pozwala zdobyć wiedzę w zakresie zasad i przepisów regulujących działania organów administracji publicznej i innych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Poznasz zagadnienia związane z bezpieczeństwem państwa i społeczności lokalnych. Dowiesz się, jak funkcjonują wyspecjalizowane służby, jakie są ich uprawnienia i obowiązki. Zyskasz wiedzę potrzebną do opracowania planów zarządzania kryzysowego i programów prewencyjnych.

Program studiów Politologia

Program kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Politologia został opracowany tak, przekazać rozszerzoną i pogłębioną wiedzę dotyczącą funkcjonowania sfery polityki. Poznasz czynniki wpływające na dynamikę zmian politycznych i strategie decyzyjne. Dowiesz się, jak analizować postawy i zachowania uczestników procesów politycznych oraz ich wzajemne relacje. Zyskasz gotowość do podejmowania decyzji politycznych, do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach międzynarodowych oraz w mediach.

Atuty studiów na kierunku Politologia

Specjalistyczna wiedza

Poznasz procedury administracyjne i przepisy prawne. Nauczysz się je interpretować i stosować. Zyskasz wiedzę i umiejętności cenione w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach pozarządowych, partiach politycznych, stowarzyszeniach i fundacjach oraz w organizacjach międzynarodowych.

Specjalistyczna wiedza

Uniwersalne umiejętności

Po studiach politologicznych możesz pójść alternatywną ścieżką. Umiejętności, które zdobędziesz, a więc rozumienie działania systemu politycznego, komunikacji czy teorii polityki są poszukiwane prawie w każdej branży.

Uniwersalne umiejętności

Globalne możliwości

Uznani wykładowcy, międzynarodowe środowisko, współpraca z zagranicznymi uczelniami sprawią, że te studia przygotują cię do podjęcia pracy także poza granicami Polski.

Globalne możliwości

Dostosowanie programu do aktualnych potrzeb i oczekiwań rynku pracy

Program studiów jest efektem konsultacji z absolwentami kierunku oraz współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.

Dostosowanie programu do aktualnych potrzeb i oczekiwań rynku pracy

Interdyscyplinarny charakter zajęć

Zajęcia są realizowane w formie interaktywnych wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń praktycznych.

Interdyscyplinarny charakter zajęć

Indywidualne podejście

Istnieje możliwość bezpośredniego i pośredniego wsparcia kadry w podejmowanych działaniach w obszarze naukowym, zawodowym.

Indywidualne podejście

Kariera

Perspektywy zawodowe

Politologia – studia II stopnia – pozwolą ci rozpocząć karierę zawodową w wymarzonym zawodzie. Ekspercka kadra naukowo-dydaktyczna wyposaży cię w rzetelną wiedzę cenioną na rynku. Rozwiniesz kompetencje, dzięki którym będziesz się dalej rozwijać.

SPECJALNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

SPECJALNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 • jednostki organizacyjne i instytucje podległe: Ministerstwu Spraw Wewnętrznych 
   i Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji;
 • urzędy wojewódzkie;
 • urzędy marszałkowskie;
 • administracja centralna;
 • administracja lokalna;
 • instytucje i agendy europejskie.
SPECJALNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

SPECJALNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

 • administracja centralna;
 • administracja wojewódzka;
 • administracja lokalna;
 • krajowe oraz zagraniczne instytucje zajmujące się problematyką bezpieczeństwa publicznego;
 • służby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa;
 • jednostki organizacyjne i instytucje podległe Biuru Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Ministerstwu Obrony Narodowej.

Staże i praktyki studenckie

Te studia to doskonała okazja do zdobycia teoretycznej, ale również praktycznej wiedzy. Cenne doświadczenie zyskasz, podejmując praktyki i staże. Zrealizujesz je w wiodących firmach, z którymi współpracujemy. Dzięki temu postawisz pierwsze kroki w zawodzie i wzbogacisz swoje CV. Odkryjesz specyfikę pracy w wybranym przez ciebie obszarze. Poznasz ludzi i nawiążesz cenne kontakty. To doświadczenie otworzy przed tobą wiele zawodowych możliwości. Zdobędziesz ekscytującą i bardzo dobrze płatną pracę.

Cennik

Rekrutacja na studia stacjonarne w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/24 nie jest obecnie prowadzona. Zapraszamy na studia stacjonarne w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie oraz na studia online: https://vistula.edu.pl/oferta-edukacyjna/online/

Jak obniżyć opłaty za studia?

Uczelnie Vistula oferują bogaty system stypendialny, który pozwoli ci realnie obniżyć koszty nauki. Możesz ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz o zapomogę. Oferujemy także różne promocje. Możesz z nich skorzystać.

Sprawdź dostępne opcje
Jak obniżyć opłaty za studia?

Kadra

Image for dr hab. Tadeusz Bartoś

dr hab. Tadeusz Bartoś

dr Dariusz Faszcza

dr hab. Piotr Solarz

Image for dr hab. Zbigniew Romek

dr hab. Zbigniew Romek

Image for dr hab. Stanisław Stępka

dr hab. Stanisław Stępka

dr Grażyna Gadomska

Często pytacie nas o…

Jak złożyć aplikację online?

W celu złożenia aplikacji online należy kliknąć na przycisk APLIKUJ ONLINE, który widoczny jest na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również do zapoznania się z zakładką REKRUTACJA, gdzie szczegółowo wyjaśnione są poszczególne etapy rekrutacji.

Gdzie mogę znaleźć cennik studiów?

Cennik studiów dostępny jest na stronach dotyczących poszczególnych kierunków, jak również w zakładce WAŻNE DOKUMENTY – OPŁATY ZA STUDIA.

Czy są jakieś promocje dla nowych kandydatów?

Tak, zapraszamy do zakładki KANDYDAT- OFERTY SPECJALNE, gdzie można znaleźć szczegóły, dotyczące aktualnych promocji dla nowych kandydatów na studia.

Jestem studentem, czy mogę zapłacić za studia na Uczelni?

Nie, płatności za studia można dokonywać wyłącznie na konto Uczelni. Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym linkiem:

https://pultusk.vistula.edu.pl/student/sprawy-studenckie/kwestura/

Chcę otrzymać zwrot pieniędzy, jak to zorganizować?

Napisz na adres: refund@vistula.edu.pl. Zapoznaj się także z treścią umowy, §4, streszczenie 8-16.

Jestem studentem, chcę opłacić kolejny semestr/rok.

Napisz na adres: kwestura@vistula.edu.pl ze swojego studenckiego konta pocztowego i poproś o fakturę. Wszystkie informacje o kolejnych płatnościach dostępne są w systemie USOS na koncie studenta.

Gdzie znajdę informację na temat sesji egzaminacyjnej?

Terminy sesji egzaminacyjnej podane są w organizacji roku akademickiego na: https://pultusk.vistula.edu.pl/student/organizacja-roku-akademickiego/ Każdy wykładowca ma obowiązek poinformować studenta o terminie egzaminu/zaliczenia.

Gdzie znajdę plan zajęć?

Plan zajęć znajduje się w USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Link do USOSweb znajduje się na stronie www Uczelni, w zakładce Intranet. Każdy student po zalogowaniu się widzi swój indywidualny plan.

Gdzie mogę odebrać swoją legitymację?

Legitymację studencką należy odebrać w Dziekanacie.

Sprawdź pełne FAQ dotyczące naszych uczelni

Przejdź do FAQ

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie
wyślij je do Działu Rekrutacji za pomocą formularza

  Twoje imię i nazwisko
  Twój e-mail
  Twój Numer telefonu
  Treść wiadomości
  Dodaj załącznikEdytuj

  Dział Rekrutacji

  Godziny pracy:
  Poniedziałek – piątek 8:00-15:00

  Dział Rekrutacji

  Pokój:
  8

  Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować

  Historia

  Historia

  Tryb

  Niestacjonarne (w weekendy)

  Poziom

  II stopnia, magisterskie (2-letnie)

  Język wykładowy

  polski

  Lokalizacja

  Pułtusk

  Uczelnia realizuje projekty
  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  Analityka biznesu i bezpieczeństwa Logistyka Ekonomia Filologia angielska Zarządzanie Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac MBA Women in Leadership Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Rzeczoznawstwo pojazdów, maszyn i urządzeń Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Cyberbezpieczeństwo dla informatyków Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i niezawodnością w biznesie i w administracji Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Filologia hiszpańska Filologia hiszpańska Grafika Stosunki międzynarodowe online Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe online Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +43

  Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.