Strona główna / Student / Zaangażuj się / Studenckie Koło Naukowe Pedagogów

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów zostało powołane w roku 2006.

Zgodnie z intencją członków, działalność Koła koncentruje się wokół trzech obszarów:

Działalności naukowo-badawczej, przejawiającej się w:

  • prowadzeniu badań naukowych,
  • czynnym uczestnictwie w studenckich konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym organizowanych przez inne uczelnie,
  • organizowaniu uczelnianych konferencji i seminariów na tematy związane z pedagogiką i historią wychowania i teorią wychowania,
  • opracowaniu publikacji zwartych i artykułów zamieszczanych w czasopismach pedagogicznych i materiałach pokonferencyjnych,

Działalności turystyczno-krajoznawczej ukierunkowanej na poznawanie obiektów historycznych i przyrodniczych wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Działalności wystawienniczej polegającej na:

  • organizowaniu studenckich wystaw fotograficznych z wycieczek oraz konferencji,
  • organizowaniu konkursów fotograficznych.
  • innych.

Główny akcent w działalności Koła Naukowego położony jest na pracę naukowo-badawczą i publikacje.

Członkowie Koła uczestniczą również w konferencjach organizowanych na Wydziale Pedagogicznym.

Kontakt: 
m.petrykowska@vistula.edu.pl
k.dlugoszewska@vistula.edu.pl

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.