Strona główna / Nauka i badania / Nasze osiągnięcia / Prof. Aldona Piwko wzięła udział w seminarium naukowym „Dialog w religiach Abrahamowych. Nasza wspólna odpowiedzialność”

Prof. Aldona Piwko wzięła udział w seminarium naukowym „Dialog w religiach Abrahamowych. Nasza wspólna odpowiedzialność”

W czwartek 10 czerwca 2021 roku odbyło się ogólnopolskie seminarium naukowe zatytułowane Dialog w religiach Abrahamowych. Nasza wspólna odpowiedzialność. Spotkanie zorganizował Dunaj Instytut Dialogu. Celem seminarium była dyskusja o możliwościach, formach i rodzajach dialogu, prowadzonego między wyznawcami różnych religii monoteistycznych. Organizatorzy zaprosili troje prelegentów:

  1. Grzegorza Michalczyka, katolickiego duszpasterza środowisk twórczych, który jest zaangażowany w dialog międzywyznaniowy, ze szczególnym uwzględnieniem relacji chrześcijańsko-żydowskich. W przeszłości ks. Grzegorz Michalczyk był współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów;
  2. pana Konstantego Geberta, działacza żydowskiego, dziennikarza i korespondenta wojennego. W swojej pracy relacjonował przebieg wojny na Bałkanach. W tym czasie był świadkiem napięć religijnych między Serbami i muzułmanami;
  3. dr hab. Aldonę Piwko, reprezentującą Akademię Vistula, specjalistkę w zakresie islamu oraz relacji chrześcijańsko-muzułmańskich, która w przeszłości zasiadała w Radzie Wspólnej Katolików i Muzułmanów.

Pierwszy głos zabrał Konstanty Gebert, który nakreślił znaczenie dialogu w perspektywie judaizmu. Podkreślił, że dialog jest owocny tylko wówczas, gdy nie są podejmowane próby nawracania na inną religię. A niestety często właśnie tak się dzieje. Zaznaczył także, że obecna sytuacja pozostawania w izolacji, nie sprzyja nawiązywaniu i pogłębianiu relacji dialogicznych. Drugą prelegentką była p. prof. Aldona Piwko, która omówiła dialog międzyreligijny z perspektywy islamu. Dla muzułmanów prowadzenie dialogu z wyznawcami religii monoteistycznych jest obowiązkiem nałożonym przez Boga i potwierdzonym w Koranie: „O ludzie! (…) uczyniliśmy nas ludźmi i plemionami, abyście się wzajemnie znali” (49,13). Prelegentka wskazała także na inicjatywy i projekty podejmowane w Polsce i Europie przez środowiska muzułmańskie, mające na celu kształtowanie pozytywnych relacji między żydami, chrześcijanami i muzułmanami. Ostatnią prezentację przedstawił ks. Grzegorz Michalczyk. Omówił ideę prowadzenia dialogu z innymi ludźmi, bez względu na wyznawaną religię i światopogląd, z perspektywy nauki Kościoła Katolickiego. Podkreślił, że istotnym elementem dialogu jest wykluczenie nienawiści, której obecnie jest bardzo dużo. W konkluzji stwierdził, że nie ma dialogu między religiami, jest dialog między ludźmi. Takie ujęcie jest znacznie cenniejsze.

Udostępnij ten post
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.