Strona główna / Kandydat / Rekrutacja

Rekrutacja

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi rekrutacji

Jak zaaplikować?

Wypełnij aplikację online TUTAJ.
Wypełnij formularz zgłoszeniowy online i wprowadź wszystkie wymagane dane.

Wgraj skan dokumentów do formularza zgłoszeniowego:

 • dyplom lub jego odpis oraz suplement do dyplomu studiów licencjackich i/lub magisterskich, a w przypadku braku suplementu – kartę przebiegu studiów ze studiów licencjackich i/lub magisterskich;
 • zdjęcie w formacie jpg (dowodowe, paszportowe).

Pamiętaj, że plik ze zdjęciem, które zamieściłaś/eś w systemie zostanie wykorzystane do legitymacji studenckiej. 

Zdjęcie musi być zdjęciem oficjalnym: do dowodu osobistego lub paszportu!

Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar zdjęcia to 50KB. Minimalna rozdzielczość zdjęcia to 300×375 pikseli zaś maksymalna to 400×500 pikseli.

Upewnij się, że przesłałeś aplikację, w innym przypadku nie będzie rozpatrywana.

Pracownicy Dziekanatu dokonują wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych).

Na swój adres mailowy otrzymasz wykaz dokumentów, z którymi musisz zgłosić się do Dziekanatu oraz informację o ewentualnych nieprawidłowościach w aplikacji online.

Opłata wpisowa za studia wynosi 300zł.

Dokonaj płatności na konto:
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa

Bank Pekao S.A. Oddział w Pułtusku
46 1240 5282 1111 0000 4896 0964

Lista niezbędnych dokumentów, które trzeba ze sobą zabrać. Upewnij się, że masz ze sobą wszystkie oryginały:

 1. aplikacja on-line (kwestionariusz osobowy) wydrukowana z systemu aplikacyjnego; 
 2. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia;
 3. oryginał i kserokopia suplementu do dyplomu;
 4. 1 zdjęcie (35 x 45 mm) podpisane imieniem i nazwiskiem;
 5. kopia podpisanej umowy o studiowaniu;
 6. kopia podpisanego Zarządzenia nr 2/05/2022 w sprawie opłat;
 7. podpisane ślubowanie wraz z oświadczeniami;
 8. dowód wpłaty wpisowego;
 9. oryginał dowodu osobistego (do wglądu).

Ostatnim etapem procesu rekrutacji jest złożenie kompletu dokumentów. Możesz to zrobić po otrzymaniu maila od pracownika Dziekanatu o warunkowym przyjęciu na studia.

Zgłoś się do Dziekanatu (poniedziałek – piątek: 8.00 – 15.00, pokój numer 8 na parterze, ul. Mickiewicza 36 B, 06-100 Pułtusk) z kompletem dokumentów i dowodem wniesienia opłaty.

Po złożeniu dokumentów zostaniesz przyjęty na studia.

Przed rozpoczęciem roku akademickiego otrzymasz na swój adres mailowy loginy do systemów uczelnianych, takich jak USOS, czy Platon.

Jak zaaplikować?

Wypełnij aplikację online TUTAJ.
Wypełnij formularz zgłoszeniowy online i wprowadź wszystkie wymagane dane.

Wgraj skan dokumentów do formularza zgłoszeniowego:

 • Świadectwo dojrzałości /lub jego odpis
 • zdjęcie w formacie jpg (dowodowe, paszportowe)

Pamiętaj, że plik ze zdjęciem, które zamieściłaś/eś w systemie zostanie wykorzystane do legitymacji studenckiej. 

Zdjęcie musi być zdjęciem oficjalnym: do dowodu osobistego lub paszportu!

Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar zdjęcia to 50KB. Minimalna rozdzielczość zdjęcia to 300×375 pikseli zaś maksymalna to 400×500 pikseli.

Upewnij się, że przesłałeś aplikację, w innym przypadku nie będzie rozpatrywana.

Pracownicy Dziekanatu dokonują wstępnej weryfikacji poprawności wgranych dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych).

Na swój adres mailowy otrzymasz wykaz dokumentów, z którymi musisz zgłosić się do Dziekanatu oraz informację o ewentualnych nieprawidłowościach w aplikacji online.

Opłata wpisowa za studia wynosi 300zł.

Dokonaj płatności na konto:
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
ul.Stokłosy 3, 02-787 Warszawa

Bank Pekao S.A. Oddział w Pułtusku
46 1240 5282 1111 0000 4896 0964

Lista niezbędnych dokumentów, które trzeba ze sobą zabrać. Upewnij się, że masz ze sobą wszystkie oryginały:

 1. aplikacja on-line (kwestionariusz osobowy) wydrukowana z systemu aplikacyjnego; 
 2. oryginał świadectwa dojrzałości;
 3. 1 zdjęcie (35 x 45 mm) podpisane imieniem i nazwiskiem;
 4. kopia podpisanej umowy o studiowaniu;
 5. kopia podpisanego Zarządzenia nr 2/05/2022 w sprawie opłat;
 6. podpisane ślubowanie wraz z oświadczeniami;
 7. dowód wpłaty wpisowego;
 8. oryginał dowodu osobistego (do wglądu).

Ostatnim etapem procesu rekrutacji jest złożenie kompletu dokumentów.
Możesz to zrobić po otrzymaniu maila od pracownika Dziekanatu o warunkowym przyjęciu na studia.

Zgłoś się do Dziekanatu (poniedziałek – piątek: 8.00 – 15.00, pokój numer 8 na parterze, ul. Mickiewicza 36 B, 06-100 Pułtusk) z kompletem dokumentów i dowodem wniesienia opłaty.

Po złożeniu dokumentów zostaniesz przyjęty na studia.

Przed rozpoczęciem roku akademickiego otrzymasz na swój adres mailowy loginy do systemów uczelnianych, takich jak USOS, czy Platon.

Jak zaaplikować?

Wypełnij aplikację online TUTAJ.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online i wprowadź wszystkie wymagane dane.

Kandydat powinien zaznaczyć w systemie, na który rok i semestr ubiega się o przyjęcie.

Wgraj skan dokumentów do formularza zgłoszeniowego:

 • oryginał karty przebiegu studiów potwierdzony przez poprzednią uczelnię 
 • potwierdzenie płatności za rozpatrzenie wniosku o przeniesienie;

opłata administracyjna wynosi 300 zł;

 • podanie do Dziekana 

Wzór podania do Dziekana znajdziesz TUTAJ.

Instrukcja

Upewnij się, że przesłałeś aplikację, w innym przypadku nie będzie rozpatrywana.

Pracownicy Dziekanatu dokonują wstępnej weryfikacji poprawności wgranych  dokumentów (maksymalnie do 5 dni roboczych).

W przypadku braków lub nieprawidłowości w aplikacji online lub konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów, otrzymasz z działu rekrutacji informację na twój adres e-mail.

Po tym, jak dokonasz płatności, dokumenty będą skierowane do Dziekana, który na podstawie dokumentacji w ciągu 2 tygodni podejmuje decyzję. 

Decyzję Dziekana otrzymasz na swój adres e-mail.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Dziekana kandydat powinien dokończyć proces zapisu zgodnie z procedurą rekrutacji dla kandydatów na studia I lub II stopnia.

Opłata administracyjna za rozpatrzenie wniosku o przeniesienie wynosi 300 zł.

Dokonaj płatności na konto: 

Akademia Finansów i Biznesu Vistula 
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa 

Bank Pekao S.A. Oddział w Pułtusku 
46 1240 5282 1111 0000 4896 0964 

Jeżeli po uzyskaniu pozytywnej decyzji Dziekana kandydat rozpocznie studia w uczelni, będzie zwolniony z opłaty wpisowego. Jeśli kandydat zrezygnuje ze studiów w uczelni opłata nie zostanie zwrócona.

Upewnij się, że dokonałeś płatności za procedowanie wniosku, w innym przypadku nie będzie on rozpatrywany.

Lista niezbędnych dokumentów, które trzeba ze sobą zabrać (upewnij się, że masz ze sobą wszystkie oryginały): 

 1. aplikacja on-line (kwestionariusz osobowy) wydrukowana z systemu aplikacyjnego;  
 2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości / dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia; 
 3. oryginał i kserokopia suplementu do dyplomu; 
 4. 1 zdjęcie (35 x 45 mm) podpisane imieniem i nazwiskiem; 
 5. kopia podpisanej umowy o studiowaniu; 
 6. kopia podpisanego Zarządzenia nr 2/05/2022 w sprawie opłat; 
 7. podpisane ślubowanie wraz z oświadczeniami; 
 8. dowód wpłaty wpisowego;
 9. oryginał dowodu osobistego (do wglądu). 

Ostatnim etapem procesu rekrutacji jest złożenie kompletu dokumentów. Możesz to zrobić po otrzymaniu maila od pracownika Dziekanatu o warunkowym przyjęciu na studia. 

Zgłoś się do Dziekanatu (poniedziałek – piątek: 8.00 – 15.00, pokój numer 8 na parterze, ul. Mickiewicza 36 B, 06-100 Pułtusk) z kompletem dokumentów i dowodem wniesienia opłaty

Po złożeniu dokumentów zostaniesz przyjęty na studia

Przed rozpoczęciem roku akademickiego otrzymasz na swój adres mailowy loginy do systemów uczelnianych, takich jak USOS, czy Platon. 

Informator rekrutacyjny

Jakie studia wybrać? Myśląc o przyszłości, decyduj mądrze. Wybierz Uczelnię, która wchodzi w skład Grupy Uczelni Vistula. Z nami rozwiniesz swój indywidualny potencjał, nauczysz się krytycznego myślenia i odpowiedzialnego przywództwa. Staniesz się liderem przyszłości. Uczelnie Vistula to synonim 30 lat doświadczenia, prestiżu, innowacyjnego modelu kształcenia, wysokiego poziomu nauczania i orientacji na praktykę.

Czytaj mniej

Jakie studia wybrać? Myśląc o przyszłości, decyduj mądrze. Wybierz Uczelnię, która wchodzi w skład Grupy Uczelni Vistula. Z nami rozwiniesz swój indywidualny potencjał, nauczysz się krytycznego myś…

Czytaj więcej
Pobierz
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Analityka biznesu i bezpieczeństwa Logistyka Ekonomia Filologia angielska Zarządzanie Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac MBA Women in Leadership Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Rzeczoznawstwo pojazdów, maszyn i urządzeń Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Cyberbezpieczeństwo dla informatyków Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i niezawodnością w biznesie i w administracji Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Filologia hiszpańska Filologia hiszpańska Grafika Stosunki międzynarodowe online Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe online Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +43

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.