Strona główna / Numery archiwalne / Numer 3/2019

Społeczeństwo i Polityka

Numer 3/2019

Dane wydawnicze:

Społeczeństwo i Polityka
2019, Numer 3 (60)
ISSN 1733-8050
Redaktor naczelny: Dariusz Faszcza

Słowa kluczowe numeru:
Albania, Bałkany, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, Białorusini, Bośnia i Hercegowina, centralizacja, Czarnogóra, decentralizacja, decydowanie polityczne, dług publiczny, Episkopat Polski, etyka, Europa Środkowa, Europa Środkowo-Wschodnia, europejska myśl polityczna, federacja, federalizm, frekwencja wyborcza, gen. Wojciech Jaruzelski, geografia wyborcza, hegemonia, idea jagiellońska, ideologia a praktyka polityczna, imigranci, integracja europejska, integracja, interesy narodowe, Józef Piłsudski, Korona Polska, Kosowo, lata 1915-1921, Litwa, Litwini, lotnictwo ogólne, Macedonia, Międzynarodowa Unia Chłopska, migracje, Niemcy, niepodległość, Ober-Ost, odsetki, okrągły stół, operacje lotnicze, partycypacja społeczna, Polacy, policja, polityka integracyjna, polityka kulturalna, polityka specjalna, polityka zagraniczna, polska myśl polityczna, Polska, potęga, pożyczka, rozszerzenie UE, ruch ludowy, rynki finansowe, rząd Tadeusza Mazowieckiego, Rzeczpospolita Obojga Narodów, Serbia, skuteczna komunikacja, społeczeństwo obywatelskie, Stany Zjednoczone, świadomość XVI-XVII w., tożsamość, UE, umowy międzynarodowe, Unia Europejska, unia, uniwersalizm, urynkowienie cen żywności, wielka wojna, Wilno, współpraca regionalna, współpraca, wybory parlamentarne, wybory z 4 czerwca 1989 r., wybory, zagrożenia, zarządzanie, źródła zagrożeń, Żydzi.

Keywords of the issue:
1915–1921, 1989 Polish legislative election, air operations, Albania, Belarusians, Bosnia and Herzegovina, Central and Eastern Europe, Central Europe, centralization, civil society, cooperation, cultural policy, decentralization, effective communication, elections, electoral geography, ethics, EU enlargement, EU, European integration, European political thought, European Union, federalism, federation, financial markets, food prices, foreign policy, general aviation, Germans, Germany, Great War, hegemony, identity, ideology and political praxis, immigrants, independence, integration policy, integration, interest, international agreements, Jagiellonian Idea, Jews, Józef Piłsudski, Kosovo, Lithuania, Lithuanians, loan, Macedonia, management, migration, Montenegro, national interests, Ober-Ost, parliamentary elections, people’s movement, Poland, Poles, police, Polish episcopacy, Polish political thought, political decision-making, power, public debt, regional cooperation, Round Table, security, Serbia, social participation, sources of threats, special policy, Tadeusz Mazowiecki’s government, the awareness of the 16th-17th centuries, the Crown of Poland, The International Peasant Union, the Polish-Lithuanian Commonwealth, threats, union, United States, universalism, Vilnius, voter turnout, Western Balkans, Wojciech Jaruzelski,

Załączniki do pobrania

Okładka
Strona redakcyjna
Spis treści
Table of contents
Pobierz Adobe Acrobat

Artykuły

Jubileusz XXV-lecia Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora (1994-2019)

Adam Koseski

Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 11-17

Data publikacji online: 27 listopada 2019

doi.org/10.34765/sp.0319.a01

Artykuł

Kalendarium XXV-lecia Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (1994–2019)

Dorota Dadas, Dariusz Faszcza, Elżbieta Stankiewicz

Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 19-61

Data publikacji online: 27 listopada 2019

doi.org/10.34765/sp.0319.a02

Artykuł

Litwa i Litwini jako integralna część Rzeczypospolitej w polskiej świadomości epoki nowożytnej (XVI–XVII w.)

Urszula Świderska-Włodarczyk

Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 63-74

Data publikacji online: 27 listopada 2019

doi.org/10.34765/sp.0319.a03

Streszczenie

Abstract

Artykuł

Dlaczego nie doszło do Unii, której nie było?

Joanna Gierowska-Kałłaur

Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 75-88

Data publikacji online: 27 listopada 2019

doi.org/10.34765/sp.0319.a04

Streszczenie

Abstract

Artykuł

Koncepcje unijno-federalistyczne w polskiej myśli politycznej na tle integracyjnych idei europejskich

Jerzy Juchnowski, Sebastian Juchnowski

Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 89-114

Data publikacji online: 27 listopada 2019

doi.org/10.34765/sp.0319.a05

Streszczenie

Abstract

Artykuł

Współpraca regionalna w Europie Środkowo-Wschodniej w koncepcjach Międzynarodowej Unii Chłopskiej

Stanisław Stępka

Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 115-127

Data publikacji online: 27 listopada 2019

doi.org/10.34765/sp.0319.a06

Streszczenie

Abstract

Artykuł

Proces rozszerzenia Unii Europejskiej na obszar Bałkanów Zachodnich jako wyzwanie dla przyszłości integracji kontynentu

Krzysztof Koźbiał

Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 129-144

Data publikacji online: 27 listopada 2019

doi.org/10.34765/sp.0319.a07

Streszczenie

Abstract

Artykuł

Zwykły gracz czy ukryty hegemon? Przywództwo międzynarodowe i potęga RFN w Unii Europejskiej

Monika Maria Brzezińska

Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 145-162

Data publikacji online: 27 listopada 2019

doi.org/10.34765/sp.0319.a08

Streszczenie

Abstract

Artykuł

Integracja europejska i współpraca regionalna w koncepcjach programowych parlamentarnych partii ludowych w Polsce (1989–2004)

Piotr Swacha

Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 163-181

Data publikacji online: 27 listopada 2019

doi.org/10.34765/sp.0319.a09

Streszczenie

Abstract

Artykuł

Geneza rządu Tadeusza Mazowieckiego – aktorzy pierwszego i drugiego planu

Tomasz Nałęcz

Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 183-200

Data publikacji online: 27 listopada 2019

doi.org/10.34765/sp.0319.a10

Streszczenie

Abstract

Artykuł

Frekwencja w wyborach do Sejmu w Polsce w latach 2001–2015 – perspektywa geograficzna

Magdalena Skorupska

Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer  (60), s. 201-220

Data publikacji online: 27 listopada 2019

doi.org/10.34765/sp.0319.a11

Streszczenie

Abstract

Artykuł

W kierunku centralnego zarządzania polityką kulturalną. Analiza dyskursu programów wyborczych Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości

Katarzyna Kopeć

Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 221-238

Data publikacji online: 27 listopada 2019

doi.org/10.34765/sp.0319.a12

Streszczenie

Abstract

Artykuł

Otoczenie społeczne a decyzje polityczne podejmowane na szczeblu lokalnym. W poszukiwaniu warunków skutecznej partycypacji społecznej

Agnieszka Ziętek

Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 239-253

Data publikacji online: 27 listopada 2019

doi.org/10.34765/sp.0319.a13

Streszczenie

Abstract

Artykuł

Wybrane skutki społeczno-polityczne nieuporządkowanych pożyczek

Adam Kucharski

Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 255-266

Data publikacji online: 27 listopada 2019

doi.org/10.34765/sp.0319.a14

Streszczenie

Abstract

Artykuł

Integracja i polityka integracyjna wobec imigrantów: analiza dokumentów Unii Europejskiej i polskiego ustawodawstwa

Joanna Stepaniuk

Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 267-288

Data publikacji online: 27 listopada 2019

doi.org/10.34765/sp.0319.a15

Streszczenie

Abstract

Artykuł

Wpływ zjawiska migracji na poziom bezpieczeństwa publicznego Stanów Zjednoczonych

Paweł Olbrycht

Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 289-302

Data publikacji online: 27 listopada 2019

doi.org/10.34765/sp.0319.a16

Streszczenie

Abstract

Artykuł

Współpraca bilateralna policji Polski i Litwy (w świetle umów i porozumień)

Mariusz Róg

Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 303-316

Data publikacji online: 27 listopada 2019

doi.org/10.34765/sp.0319.a17

Streszczenie

Abstract

Artykuł

Definiowanie zagrożeń i źródeł zagrożeń dla bezpieczeństwa operacji lotniczych w lotnictwie ogólnym

Kamil Gefert

Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 317-326

Data publikacji online: 27 listopada 2019

doi.org/10.34765/sp.0319.a18

Streszczenie

Abstract

Artykuł

VI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i…” (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe)

Mariusz Róg

Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 329-331

Data publikacji online: 27 listopada 2019

Artykuł

Janusz Faryś, Grzegorz Kucharczyk, Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Przemysław Słowiński, Cud niepodległości. Odbudowa państwa polskiego 1918–1919, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2018, ss. 202

Marek Białokur

Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 335-339

Data publikacji online: 27 listopada 2019

Artykuł

Noty o autorach

Noty o Autorach

Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 341-342

Data publikacji online: 27 listopada 2019

Noty

Notes on the Authors

Notes on the Authors

Społeczeństwo i Polityka, 2019, Numer 3 (60), s. 343-344

Data publikacji online: 17 lutego 2020

Notes

Numery archiwalne

Numer 1/2021

Numer 1/2021

ISSN 1733-8050
Redaktor naczelna: Aldona Piwko
Redakcja naukowa numeru: Piotr Obacz

Szczegóły
Numer 4/2020

Numer 4/2020

ISSN 1733-8050
Redaktor naczelna: Aldona Piwko
Redakcja naukowa numeru: Piotr Obacz

Szczegóły
Numer 3/2020

Numer 3/2020

ISSN 1733-8050
Redaktor naczelna: Aldona Piwko
Redakcja naukowa numeru: Piotr Obacz

Szczegóły
Numer 2/2020

Numer 2/2020

ISSN 1733-8050
Redaktor naczelna: Aldona Piwko
Redakcja naukowa numeru: Piotr Obacz

Szczegóły
Numer 1/2020

Numer 1/2020

ISSN 1733-8050
Redaktor naczelna: Aldona Piwko
Redakcja naukowa numeru: Piotr Obacz

Szczegóły
Numer 4/2019

Numer 4/2019

ISSN 1733-8050
Redaktor naczelna: Aldona Piwko
Redakcja naukowa numeru: Piotr Obacz

Szczegóły
Numer 3/2019

Numer 3/2019

ISSN 1733-8050
Redaktor naczelna: Aldona Piwko
Redakcja naukowa numeru: Piotr Obacz

Szczegóły
Numer 2/2019

Numer 2/2019

ISSN 1733-8050
Redaktor naczelna: Aldona Piwko
Redakcja naukowa numeru: Piotr Obacz

Szczegóły
Numer 1/2019

Numer 1/2019

ISSN 1733-8050
Redaktor naczelna: Aldona Piwko
Redakcja naukowa numeru: Piotr Obacz

Szczegóły

Nauka i badania

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ekonomia Filologia angielska Zarządzanie Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Grafika Zarządzanie MBA Women in Leadership Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Ekonomia Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Rzeczoznawstwo pojazdów, maszyn i urządzeń Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Full-Stack Data Science Program Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Cyberbezpieczeństwo dla informatyków Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i niezawodnością w biznesie i w administracji Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Ekonomia online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Filologia hiszpańska Filologia hiszpańska Grafika Stosunki międzynarodowe online Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe online Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +42

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.