UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Uczelnia / Kadra / dr Andrzej Sęk

dr Andrzej Sęk

E-mail: a.sek@vistula.edu.pl
Wydział: Wydział Humanistyczny
Kierunek kształcenia: Bezpieczeństwo narodowe

Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych. 

a) Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Zakład Służby Prewencyjnej

b) Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie

c) Wyższa Szkoła Informatyki Zarządzania i Administracji w Warszawie

d) Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Ostrołęce

e) Akademia Humanistyczna im. prof. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

f) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Autor ponad 90 publikacji z obszaru naukowych, administracja publiczna, prawo samorządu terytorialnego, prawo konstytucyjne, bezpieczeństwo wewnętrzne, nauki o polityce. 

Uczestnik i organizator licznych konferencji naukowych, krajowych i międzynarodowych, niektóre:

1) Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Służby mundurowe okiem naukowców i praktyków” zorganizowana w dn. 27-28 kwietnia 2010 r. przez Uniwersytet w Rzeszowie.

2) I Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana w dn. 11-13 stycznia 2016 r. przez Uczelnię Techniczno – Handlową w Warszawie pt. „Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa.

3) I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Władza w przestrzeni społeczno – politycznej” zorganizowana w dn. 30-31 maja 2016 r. przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Wygłosiłem referat zatytułowany „Suweren i jego wpływ na wybór władzy w wybranych państwach. Przegląd rozwiązań ustrojowych”, s. 24. Opublikowany został artykuł w monografii pt. „Władza w przestrzeni społeczno – politycznej” Ujęcie teoretyczne i praktyczne”, wydawnictwo Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.

4) Zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Administracja a Bezpieczeństwo” zorganizowanej w dniach 10-11 października 2016 r.  przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Suwałkach i Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

5) Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro (aspekty edukacyjne, społeczno – polityczne, prawne i historyczne). Organizatorem konferencji w dn. 6-8 kwietnia 2017 r. było Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy. Wygłoszono referat pt. „Ochrona praw mniejszości w Polsce. Analiza problemu na podstawie rozwiązań prawnych”. W fazie publikacji w Roczniku Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy 2017.

Zainteresowania dydaktyczne/badawcze:

• bezpieczeństwo w administracji publicznej;
• zarządzanie kryzysowe na poziomie lokalnym, regionalnym i centralnym;
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
• samorząd terytorialny;
• polityka na poziomie regionalnym i centralnym;
• bezpieczeństwo wewnętrzne;
• ustrojoznawstwo.

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.