UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Uczelnia / Kadra / dr hab. Piotr Solarz

dr hab. Piotr Solarz

Imię i Nazwisko: Piotr Solarz
E-mail: p.solarz@vistula.edu.pl
Wydział: Akademia w Pułtusku
Kierunek kształcenia: Politologia

W 1996 ukończył studia z zakresu nauk politycznych w Instytucie Nauk Politycznych, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Doktoryzował się w 2002 w Alma Mater na podstawie pracy zatytułowanej Rola euroregionów pograniczna niemiecko francuskiego i niemiecko polskiego w procesie integracji europejskiej wyróżnionej nagrodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2013 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie nauk społecznych – nauka o polityce, w oparciu o rozprawę Polityka regionalna w Polsce w latach 2004–2010′.
W okresie od września 2001 do sierpnia 2002 na stażu naukowym w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Hamburskiego oraz w 2011 na Uniwersytecie Wiedeńskim. Był stypendystą Fundacji Konrada Adenauera.
W latach 2010–2021 zaangażowany w działalność społeczną, której efektem było powołanie organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie Promowania Myślenia Obywatelskiego. Główny celem STPMO jest propagowanie i kształtowanie postaw proobywatelskich oraz aktywności obywatelskiej poprzez różnorodne formy działania. Efektem były m.in. współorganizowanie międzynarodowej konferencji naukowej na temat Polska-Rosja trudne sąsiedztwo z udziałem Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, zebranie Senackiej Komisji Spraw Zagraniczny na temat Trójką Weimarski w ocenie działań rządowych i pozarządowych oraz inne inicjatywy. STPMO współpracuje z Polskim Komitetem European Anti Poverty Network (EAPN), Polskim Towarzystwem Komunikacji Społecznej oraz Fundacją Konrada Adenauera.
Prowadzi działalność dydaktyczną w: Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Humanistycznej im A. Gieyszotra w Pułtusku, Uniwersytecie Przyrodniczo Humanistycznym Jana Kochanowskiego filia w Piotrkowie Trybunalskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadził seminaria magisterskie i licencjackie. Obecnie wykładowca w Akademii Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie oraz Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie. Prorektor Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem w Warszawie.

Zainteresowania dydaktyczne/badawcze:

  • Administracja publiczna;
  • Współpraca transgraniczna;
  • Problemy europeizacji;
  • System instytucji i prawa UE.
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.