UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Uczelnia / Kadra / prof. dr hab. Janusz Szczepański

prof. dr hab. Janusz Szczepański

E-mail: j.szczepanski@vistula.edu.pl
Wydział: Humanistyczny
Kierunek kształcenia: Historia

Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, tam również się doktoryzował. W 1996 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, w 2001 r. – tytuł profesora. Od 2001 r. – wykładowca w Zakładzie Historii Najnowszej Instytutu Historycznego UMCS w Lublinie, gdzie w 2008 r. r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Zatrudniony także na Wydziale Historycznym Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Wypromował na wspomnianych uczelniach 24 doktorów. Członek komisji powołanych do przeprowadzenia przewodów profesorskich, habilitacyjnych, doktorskich w ośrodkach akademickich na terenie całego kraju.

Realizując projekty badawcze, prowadził kwerendy archiwalne w Rosji, na Białorusi, Ukrainie, Litwie, Izraelu, Wielkiej Brytanii, Francji. Owocem zrealizowanych projektów badawczych były nagradzane publikacje książkowe. Wśród nich były m.in. „Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku”, która w 2001 r. została uznana za najlepszą książkę w Polsce o tematyce niepodległościowej, zaś publikacja „Społeczność żydowska Mazowsza w XIX-XX w.” zdobyła I nagrodę w konkursie na najlepszą książkę akademicką na XII Targach Książki Akademickiej „ATENA” 2005 w Warszawie. Redaktor naukowy wielu publikacji książkowych, m.in. tomów III-IV syntezy „Dziejów Mazowsza”. Przez wiele lat członek redakcji „Rocznika Mazowieckiego” i „Studiów Mazowieckich” oraz rad programowych wielu innych periodyków. Specjalizuje się w najnowszej historii Polski., m. in. w dziejach wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 r., mniejszości wyznaniowo-narodowościowych, skupisk polonijnych. Członek Światowej Rady Badań nad Polonią.

Autor ponad 300 artykułów naukowych i 20 książek, poświęconych dziejom politycznym i społeczno-gospodarczym ziem polskich w XX w. Aktualnie w druku w Wydawnictwie Sejmowym znajduje się jego publikacja książkowa „Władze i społeczeństwo II Rzeczypospolitej wobec bolszewickiego zagrożenia w 1920 r.”.

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.