UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Strony / O uczelni

O uczelni

Akademia im A. Gieysztora w Pułtusku – filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula to uczelnia położona w wyjątkowym miejscu. Pułtusk jest jednym z najpiękniejszych miast Mazowsza, leżącym zaledwie 60 km od centrum Warszawy. Dzięki dobrej komunikacji stolica jest w zasięgu ręki, ale jednocześnie jest spokojniej i taniej. 

Akademia im. A. Gieysztora w Pułtusku jest jedną z najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce. Jej historia sięga 1994 r., kiedy z inicjatywy Akademickiego Towarzystwa Edukacyjno-Naukowego „ATENA” została powołana do życia Wyższa Szkoła Humanistyczna. W 2002 r. WSH otrzymała zaszczytne imię Aleksandra Gieysztora, wybitnego historyka światowej sławy, współtwórcy pułtuskiej uczelni i jej wieloletniego wykładowcy.  W 2006 r. instytucji nadano nazwę Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Z niewielkiej początkowo szkoły wyższej o lokalnym zasięgu stała się przez lata znaną w Polsce prestiżową uczelnią, zajmującą czołowe miejsca w najważniejszych ogólnopolskich rankingach. Akademia jest członkiem prestiżowego Stowarzyszenia Santiago di Compostella oraz Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów. Jej mury opuściło dotąd ponad 50 tys. absolwentów.

Akademia im. A. Gieysztora to renoma i wybitne osiągnięcia naukowe. Instytucja ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie historia oraz w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Na świecie jest znana przede wszystkim ze spektakularnych badań historycznych i archeologicznych. Naukowcy z Instytutu Antropologii i Archeologii odkryli w 2004 r. w katedrze we Fromborku szczątki wielkiego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika. Powołany przez uczelnię Ośrodek Studiów Epoki Napoleońskiej przez lata zajmował się z sukcesem badaniami naukowymi i popularyzacją epoki napoleońskiej, a Bałtycki Ośrodek Badawczy rozwijał współpracę z instytucjami naukowymi i edukacyjnymi w rejonie Bałtyku. 

Oferta edukacyjna Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku (filia Uczelni Vistula) obejmuje studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, podyplomowe i doktorskie. W uczelni znajdziesz nowoczesne sale wykładowe, pracownie komputerowe, laboratoria językowe, profesjonalną pracownię prasową, studia telewizyjne i radiowe oraz imponującą bibliotekę, jakiej nie ma żadna inna uczelnia niepubliczna – księgozbiór liczy ponad 200 tys. woluminów.

Unikatowy Program Mentoringu, który oferuje uczelnia w Pułtusku pomoże ci rozwinąć indywidualny potencjał. Nauczysz się identyfikować swoje talenty i precyzować plany zawodowe. Przy pomocy Biura Karier oraz z wykorzystaniem platformy E-Kariera nawiążesz kontakty z biznesem. Zyskasz dostęp do płatnych i bezpłatnych praktyk oraz staży, a dwa razy w roku możesz wziąć udział w uczelnianych targach pracy. W trakcie studiów masz szansę skorzystać z programów zagranicznej wymiany studenckiej. Pogłębisz swoje pasje w kołach naukowych oraz sekcjach sportowych i artystycznych. Możesz też skorzystać z bogatego systemu stypendialnego.

Dlaczego warto u nas studiować?

W grupie siła

Akademia im. A. Gieysztora w Pułtusku działa w ramach Grupy Uczelni Vistula. To wzmacnia jej pozycję, daje nową energię, zwiększa potencjał rozwojowy i uatrakcyjnia ofertę. Silna grupa oferuje lepszą i większą kadrę, szerszy profil kształcenia i wyższą jakość.

Czytaj mniej

W grupie siła

Akademia im. A. Gieysztora w Pułtusku działa w ramach Grupy Uczelni Vistula. To wzmacnia jej pozycję, daje nową energię, zwiększa potencjał rozwojowy i uatrakcyjnia ofertę. Silna grup…

Czytaj więcej

Atrakcyjne kierunki studiów

W trakcie studiów w uczelni w Pułtusku (Vistula) otrzymasz wykształcenie pożądane na rynku. Starannie wyselekcjonowane kierunki i specjalizacje oraz innowacyjne programy są na bieżąco dostosowywane do sytuacji gospodarczej i potrzeb rynku.

Czytaj mniej

Atrakcyjne kierunki studiów

W trakcie studiów w uczelni w Pułtusku (Vistula) otrzymasz wykształcenie pożądane na rynku. Starannie wyselekcjonowane kierunki i specjalizacje oraz innowacyjne programy…

Czytaj więcej

Kadra wybitnych autorytetów i praktyków

Pozycję i prestiż uczelni buduje jej kadra akademicka. To sprawdzeni dydaktycy, wybitni naukowcy i doświadczeni eksperci. Wysokie kwalifikacje naszych wykładowców przekładają się na naukowy poziom uczelni i jakość kształcenia.

Czytaj mniej

Kadra wybitnych autorytetów i praktyków

Pozycję i prestiż uczelni buduje jej kadra akademicka. To sprawdzeni dydaktycy, wybitni naukowcy i doświadczeni eksperci. Wysokie kwalifikacje naszych wykład…

Czytaj więcej

Spektakularne naukowe osiągnięcia

Instytucja słynie z wybitnych osiągnięć w dziedzinie historii i archeologii. Największym sukcesem jej naukowców było odkrycie we Fromborku szczątków Mikołaja Kopernika, a ostatnio wykopaliska w Ogrodzie Krasińskich w Warszawie. Prace przykuły uwagę całego świata.

Czytaj mniej

Spektakularne naukowe osiągnięcia

Instytucja słynie z wybitnych osiągnięć w dziedzinie historii i archeologii. Największym sukcesem jej naukowców było odkrycie we Fromborku szczątków Mikołaja Koper…

Czytaj więcej

Imponująca biblioteka

Uczelnia w Pułtusku posiada bibliotekę, jakiej nie ma żadna inna uczelnia niepubliczna w Polsce. Księgozbiór liczy ponad 200 tys. woluminów.

Kameralna atmosfera

Siedziba Akademii im. A. Gieysztora znajduje się w jednym z najpiękniejszych miast Mazowsza. Pułtusk, który jest nazywany Wenecją północy, to spokojne miasto, ale do tętniącej życiem Warszawy jest zaledwie 60 km.

Misja i wizja

Misja

Misją Akademii Finansów i Biznesu Vistula jest jak najlepiej przygotowywać swoich absolwentów do przyszłej kariery, stale unowocześniając technologie studiów i dostosowując program do zmieniającego się świata.

Misja

Wizja

Vistula stawia sobie jako cel strategiczny zdobycie pozycji uczelni, która najlepiej odczytuje wyzwania przyszłości. Chcemy być szkołą wyższą pierwszego wyboru dla tych, którzy mają ambicję zdobywać wiedzę i świat. Mamy wizję, aby zajmować pozycję lidera wśród najlepszych polskich uczelni prywatnych, wysoko ocenianą przez uczniów i pracodawców, uznawaną na arenie międzynarodowej, postrzeganą jako ceniony ośrodek naukowy, który jest w awangardzie w wybranych obszarach kształcenia i badań naukowych.

Czytaj mniej

Vistula stawia sobie jako cel strategiczny zdobycie pozycji uczelni, która najlepiej odczytuje wyzwania przyszłości. Chcemy być szkołą wyższą pierwszego wyboru dla tych, którzy mają ambicję zdobywa…

Czytaj więcej
Wizja

Sprawdź, co mówią o nas media

Vistula w liczbach

66 000

absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich

+100

krajów, z których pochodzą studenci i wykładowcy

4

uczelnie w Grupie Uczelni Vistula

300

firm współpracujących biznesowo z Grupą Uczelni Vistula

Rankingi i akredytacje

Uczelnie partnerskie – podwójne dyplomowanie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula współpracuje z ponad 40-toma zagranicznymi uczelniami w zakresie wymiany wykładowców i studentów, wspólnych programów i projektów, badań, wymiany doświadczeń oraz publikacji. Szczególne miejsce zajmuje Centria University of Applied Sciences w Finlandii. Dzięki zawartej z nią umowie o podwójnym dyplomowaniu, tzw. double degree, studenci studiów I stopnia na kierunkach Zarządzanie i Informatyka mogą studiować przez dwa semestry w uczelni partnerskiej i w efekcie uzyskać dyplom licencjacki obu instytucji. Centria University of Applied Sciences to dynamiczna, międzynarodowa uczelnia, która kształci w języku angielskim.

Czytaj mniej

Akademia Finansów i Biznesu Vistula współpracuje z ponad 40-toma zagranicznymi uczelniami w zakresie wymiany wykładowców i studentów, wspólnych programów i projektów, badań, wymiany doświadczeń ora…

Czytaj więcej

Akademia Finansów i Biznesu Vistula współpracuje także z Hilbert College w Hamburgu w stanie Nowy Jork. Studenci kierunku Zarządzanie – studia I stopnia, mogą przez rok kształcić się za oceanem. Koszt nie przekracza 22 tys. dolarów rocznie. Opłata obejmuje czesne, zakwaterowanie i wyżywienie. W ramach współpracy obu instytucji studenci Vistuli mają dostęp do praktyk i staży. Otrzymują też przygotowanie do dalszego kształcenia w Stanach Zjednoczonych.

Czytaj mniej

Akademia Finansów i Biznesu Vistula współpracuje także z Hilbert College w Hamburgu w stanie Nowy Jork. Studenci kierunku Zarządzanie – studia I stopnia, mogą przez rok kształcić się za oceanem. Ko…

Czytaj więcej

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.