UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Strony / Sprawy studenckie

Sprawy studenckie

Zasady zaliczania i warunki powtarzania przedmiotów

Nauczyciel akademicki informuje studentów o terminach zaliczenia przedmiotu/ egzaminów, zaś wyniki pracy zaliczeniowej lub egzaminu wprowadza do systemu Usosweb nie później niż w terminie do 7 dni od daty przeprowadzania pracy zaliczeniowej lub egzaminu.

Zasady zaliczania i warunki powtarzania przedmiotów

Wpis warunkowy to możliwość zachowania statusu studenta w przypadku niezdanej sesji z jednego lub więcej przedmiotów. Pozwala on uzyskać szansę na powtórzenie semestru lub kolejne podejście do egzaminu.

Informacja dotycząca zasad zaliczania roku akademickiego
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Systemu Oceny Studentów w Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie są obowiązkowe dla wszystkich studentów (za wyjątkiem studentów kierunku politologia).

Administracja (dotyczy studentów 3 roku studiów)
Bezpieczeństwo narodowe
Historia (studia pierwszego stopnia)
Historia (studia drugiego stopnia)
PEDAGOGIKA bez przygotowania pedagogicznego
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Historia
Pedagogika nauczycielska
Pedagogika nienauczycielska
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Historia
Pedagogika

Załączniki do pobrania

Regulamin zawodowych praktyk studenckich
Zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej na podstawie zatrudnienia / stażu / wolontariatu
Wzór dzienniczka praktyk
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – karta praktyk zawodowych
Karta oceny praktyki pedagogicznej – studia jednolite magisterskie
Karta oceny praktyki zawodowej


Oferty pracy

Polecamy również rekrutacje na naszym portalu www.e-kariera.vistula.edu.pl.

Oferty praktyk, staży i pracy

Tu znajdziesz oferty dostosowane do twoich kompetencji, potrzeb i oczekiwań. Pamiętaj, aby na końcu swojego CV zawrzeć klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO. To obowiązujący zapis w każdym dokumencie aplikacyjnym.

Sprawdź
Oferty praktyk, staży i pracy

Webinary

Dowiedz się, jak zmienia się rynek pracy, techniki rekrutacyjne oraz wymagania wobec kandydatów szukających pracy. Wybierz interesujący cię webinar. Spotkania online odbywają się po polsku i angielsku.

Sprawdź
Webinary

Targi pracy

Targi pracy to forum spotkań z pracodawcami. Pozwalają znaleźć pracę, staż lub praktyki. Są szansą na pogłębienie wiedzy nt. rynku pracy, technik rekrutacyjnych i stawianych wymagań. Dają też możliwość sprawdzenia własnych kompetencji

Sprawdź
Targi pracy

Doradztwo zawodowe

Wspieramy studentów w skutecznym poruszaniu się po rynku pracy, osiąganiu celów, określeniu ich mocnych stron i możliwych ścieżek zawodowych. Zależy nam, aby osiągali satysfakcję i pracowali na stanowiskach zgodnych z ich potencjałem.

Sprawdź
Doradztwo zawodowe

Każdego studenta uczęszczającego na seminarium dyplomowe obowiązuje napisanie pracy dyplomowej.

Instrukcja obsługi APD (Archiwum Prac Dyplomowych)

Sprawdź

Archiwum Prac Dyplomowych Grupy Uczelni VISTULA

Archiwum Prac Dyplomowych jest katalogiem prac dyplomowych, pozwala na ich publikację oraz zapewnia obsługę procesu związanego ze złożeniem i przygotowaniem pracy do obrony.

Na proces ten składa się:

 • wprowadzenie tytułu pracy do systemu USOS przez Dziekanat,
 • wypełnienie informacji o pracy (streszczenie, słowa kluczowe, język pracy) i przesłanie plików przez studenta,
 • przesłanie pracy do systemu antyplagiatowego przez promotora,
 • zatwierdzenie pracy i raportu z wynikami analizy systemu antyplagiatowego przez promotora,
 • wycofanie pracy i przesłanie do poprawy w przypadku błędów lub przekroczonych współczynników podobieństwa,
 • wprowadzenie recenzji przez promotora i recenzentów.

Załączniki do pobrania

Harmonogram egzaminów dyplomowych 2024
Informacja dla dyplomantów 2023-2024
Filia – termin i zasady składania prac dyplomowych
KARTA ZGŁOSZENIA TEMATU PRACY
Wzór strony tytułowej pracy 2024
Przewodnik pisania pracy dyplomowej w AFiB Vistula
Regulamin procesu dyplomowania
Dodatkowa procedura do procesu dyplomowania
Wniosek o udostępnienie materiałów potrzebnych od pisania pracy dyplomowej
Wniosek o możliwość przeprowadzenia badań potrzebnych do napisania pracy dyplomowej

Wszelkie uwagi związane z płatnościami prosimy zgłaszać do księgowości:

Kwestura (Pułtusk):

mgr Dorota Dadas
d.dadas@vistula.edu.pl

Czytaj mniej

Wszelkie uwagi związane z płatnościami prosimy zgłaszać do księgowości:

Kwestura (Pułtusk):

mgr Dorota Dadas
d.dadas@vistula.edu.pl

Czytaj więcej

Wpłaty czesnego oraz za legitymacje studenckie są księgowane na podstawie otrzymywanych wyciągów bankowych.

Za dzień wpłaty czesnego uznaje się dzień wpływu pieniędzy na rachunek bankowy.

W przypadku opóźnienia we wnoszeniu opłat, wpłata powinna uwzględniać odsetki w wysokości ustawowej. 

Bank Pekao SA Oddział w Pułtusku
46 1240 5282 1111 0000 4896 0964

Biuro Pomocy Materialnej Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku – filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Dyżury

 • czwartek 9:00-14:00,
 • w terminach zjazdów niedziela 13:00-15:00.

Czytaj mniej

Biuro Pomocy Materialnej Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku – filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Dyżury

 • czwartek 9:00-14:00,
 • w terminach zjazdów niedziela 13:00-15:00.

Czytaj więcej

Wnioski

Wnioski należy składać zgodnie z harmonogramem stypendialnym – w pierwszej kolejności przez system USOSweb w zakładce DLA WSZYSTKICH – Wnioski.

Wnioski złożone online należy wydrukować, podpisać i złożyć w Biurze Pomocy Materialnej wraz z wymaganą dokumentacją:

 • osobiście w godzinach pracy Biura Pomocy Materialnej;
 • do skrzynki na wnioski znajdującej się przy drzwiach Biura Pomocy Materialnej (Pułtusk, ul. Mickiewicza 36B, pok. 310, III piętro);
 • listem poleconym na adres uczelni z dopiskiem: Stypendium.

Aktualne informacje nt. pomocy materialnej (regulaminy, informatory, kryteria przyznawania świadczeń, przewodnik USOS, itd.) znajdują się na stronie internetowej Grupy Uczelni Vistula.

mgr Krzysztof Łukawski
ul. Mickiewicza 36 B, pok. 310, III piętro

e-mail: k.lukawski@vistula.edu.pl; tel.: 23 692 97 21

Opieka medyczna

Studenci Vistuli mogą korzystać z opieki lekarskiej i psychologicznej w najdogodniejszej dla nich formule. Lekarz internista oraz psycholog przyjmują na terenie uczelni stacjonarnie w gabinecie nr 24. Studenci, którzy przebywają w Polsce i używają telefonu obsługiwanego przez polską sieć komórkową mogą też skorzystać z porady telefonicznej – po wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem strony internetowej: https://book.vistula.edu.pl.

Kontakt telefoniczny następuje zgodnie z potwierdzonym terminem konsultacji. Podczas teleporady można uzyskać skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19 (należy udostępnić numer paszportu).

UWAGA, podczas wizyty on-line, lekarz nie wydaje zaświadczeń o stanie zdrowia kandydatów na studia, wymaganych podczas rekrutacji.

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Konsultant Językowy w Biznesie Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie w filii zagranicznej Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Bristolu Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Metodyka nauczania języków obcych Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Grafika Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +43

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.